ଜାତି ଧର୍ମର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ: ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସୁଦାମା ଓ ଏଜ୍ ଖାନ

Chicago_tea master

କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଲିକ ଭଗବାନ ସଦୃଶ୍ୟ: ତାରକା ହୋଟେଲ୍‌ରେ ଖାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ସୁନା ମୁଦି ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି