Anupama-Murder-Case

ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦାଣ୍ଡ: ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଅନୁପମାଙ୍କୁ କାଟି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲେ ୭୨ ଟୁକୁଡ଼ା

Court-Building-of-District-and-Sessions

ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସେବା କର