ଅନୁଗୋଳ: ନାଲକୋ ଥାନା ବନବାସୀପୁରରେ ଘର ସହ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ହତ୍ୟା; ଏକ କୁଡ଼ିଆ ଘର କରି ଏକାକୀ ରହୁଥିଲେ ମୃତ ବୃଦ୍ଧା, ଜମି ହାତେଇବାକୁ ନିଜ ପୁତୁରା ପୋଡ଼ି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ