ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବମିଖାଲ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ପୁଣି ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା: ପୋଲିସ କମିଶନର ୱାଇ. ବି. ଖୁରାନିଆ କହିଲେ- ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତଦନ୍ତରେ ଯିଏ ଧରା ପଡ଼ିବ ତା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ