ପାରାଦୀପ: ୧୯ଟି ପିଣ୍ଡି ଆବଣ୍ଟନ ଦାବିରେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଗଣଧାରଣା; କୁଜଙ୍ଗ ଠାରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ