ବରଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହ: ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ପୋଡ଼ା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସହ ତୁଳନା କରି ବଦଳାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଲେ