ବାଲିମେଳା ୪, ଜଲାପୁଟ ୪ ଓ ମାଛକୁଣ୍ଡର ୩ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲା: ବାଲିମେଳାରୁ ସେକେଣ୍ଡକୁ ୨୦ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି, ମାଛକୁଣ୍ଡ ଓ ଜଲାପୁଟରୁ ୧୦ ହଜାର କୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି