ବିଜେପୁରରେ ଦଳର ବ୍ୟାନର ପୋଲିସ୍ ହଟାଇ ଦେଉଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହେଲା ବିଜେଡି, ବିଜେଡି ବ୍ୟାନର ହଟାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ବ୍ୟାନର ଲାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ