ବ୍ରହ୍ମଗିରି: ଥମୁନି ବାଘମୁଣ୍ଡା-ସିପାକୁଦା ଗାଁ ବିବାଦ; ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଚିଲିକା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉ ନାହାଁନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ନଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନିରାଶ ହୋଇ ଅଧାରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ