ମୁଁ ଭାବୁଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ କୁଶଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବହୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି: ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ