ରାଜ୍ୟର ୧୦ଟି ମଡେଲ ସ୍କୁଲରେ ରୋବୋଟିକ୍ସ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା: ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋବୋଟିକ୍ସ, ଡ୍ରୋନ୍ ଆଦି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଏନେଇ ବେଙ୍ଗଲୁରୁର ଏକ ସଂସ୍ଥା ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର