ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମାବକାଶ ଛୁଟି ୩ ଦିନ ବଢିଲା: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛୁଟି ବଢାଇଲେ, ୧୮ ବଦଳରେ ୨୧ରେ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା