ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ଦଳ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର:କହିଲେ- ‘ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସତ୍ୟ, ନିଜ ଦୋଷ ଘୋଡ଼ାଇବା ଅନୁଚିତ, ସଂସ୍କାର କାଗଜରେ ସୀମିତ, ୯ ବର୍ଷର ମିଳିତ ଶାସନରେ କେତେ ଥର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଥିଲେ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା