ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦ୍ଦେବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅମର ଶତପଥୀ କହିଲେ,ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଜମ ରହିବା ଦରକାର