ସିସୋର ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକେଇ: ସିବିଆଇରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହେଲେନାହିଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଳାସିନୀ, ନିଜର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ