ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ‘କ୍ୟାଣ୍ଟ୍’ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କି ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଏସ୍‌ଆର୍‌ସି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ