ସମାଗୋଳ ଜେଲରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ଚୌବେଙ୍କୁ ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ଜେଲ୍‌କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ କୁଜଙ୍ଗ JMFC କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କଲା ପାରାଦୀପ ପୋଲିସ