ପ୍ରଦୀପ ସେଠୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ଜେଲ୍‌ ପ୍ରଶାସନକୁ ଡରାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି: ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍‌ ସୁପରିନ୍‌ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍