ଆଇଓ ଉପସ୍ଥିତ ନ ଥିବାରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଇତିଶ ପ୍ରଧାନ ଓ ପ୍ରଦୀପ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ଏକ ତାରିଖରେ ଉଭୟଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ