ଆମେ ସମ୍‌ ହସ୍ପିଟାଲର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହୁଁ, ୟୁଜିସି ଗାଇଡଲାଇନରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି: ଶାଶ୍ୱତୀ ଏବଂ ଆରତୀ