ରୋଷେଇ – Odisha Reporter https://odishareporter.in Tue, 19 Oct 2021 07:40:52 +0000 en-US hourly 1 https://odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/10/OR-Logo-Final-200x150-1-150x150.png ରୋଷେଇ – Odisha Reporter https://odishareporter.in 32 32 ନଡ଼ିଆ ବେସନ ବର୍ଫି https://odishareporter.in/life-style/food/recipe-of-nadia-barfi-685070 Tue, 19 Oct 2021 07:22:32 +0000 https://odishareporter.in/?p=685070

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ବେସନ, ନଡ଼ିଆ କୋରା ,ଗୁଆ ଘିଅ, ସୁଜି, କ୍ଷୀର, ଚିନି, କିସମିସ୍, ଆଲମଣ୍ଡ ,ପିସ୍ତା, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କରେଇରେ  ଅଳ୍ପ ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଘିଅ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ବେସନ ଓ ସୁଜିକୁ ପକାନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜନ୍ତୁ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ହାଲକା ବାଦାମୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର, ଚିନି ଓ […]

The post ନଡ଼ିଆ ବେସନ ବର୍ଫି appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ବେସନ, ନଡ଼ିଆ କୋରା ,ଗୁଆ ଘିଅ, ସୁଜି, କ୍ଷୀର, ଚିନି, କିସମିସ୍, ଆଲମଣ୍ଡ ,ପିସ୍ତା, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ

ପ୍ରସ୍ତତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କରେଇରେ  ଅଳ୍ପ ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଘିଅ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ବେସନ ଓ ସୁଜିକୁ ପକାନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜନ୍ତୁ। ଏହାର ରଙ୍ଗ ହାଲକା ବାଦାମୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର, ଚିନି ଓ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶ୍ରଣକୁ ଭଲଭାବେ ଜନ୍ତନ୍ତୁ। ଜନ୍ତୁଣି ହେବା ପରେ  ଏକ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢି ଖେଳାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ପିସ୍ତା,କିସମିସ୍,ବାଦାମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ପକାଇ ସଜାନ୍ତୁ ।ଏହାପରେ ବେସନ ଓ ନଡିଆର ମିଶ୍ରଣକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ରେ ୨ରୁ ୩ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ।ଏହାପରେ ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢି ବର୍ଫି ଆକାରର ସେପ୍ ଦେଇ ଏହାକୁ କାଟି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ‘ନଡିଆ ବେସନ ବର୍ଫି’ ।

The post ନଡ଼ିଆ ବେସନ ବର୍ଫି appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-10-19 13:10:52 https://odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/10/Untitled-1-17.jpg
କଦଳୀ ପତ୍ର ସୋରିଷ ପନିର https://odishareporter.in/life-style/kitchen/recipe-of-banana-leaf-mustard-paneer-684774 Mon, 18 Oct 2021 07:48:32 +0000 https://odishareporter.in/?p=684774

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ପନିର, ତେଲ, ସୋରିଷ, ଜିରା, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବଟା, ଲେମ୍ବୁରସ, ଲୁଣ, କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:  ପ୍ରଥମେ ପନିରକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କରେଇରେ ତେଲ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ କଟା ପନିରକୁ ନାଲି ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣନ୍ତୁ।  ଛାଣି ସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ଏଥିରେ ସୋରିଷ, ଜିରା, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବଟା, ଲେମ୍ବୁରସ ଓ ସ୍ୱାଦ […]

The post କଦଳୀ ପତ୍ର ସୋରିଷ ପନିର appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ପନିର, ତେଲ, ସୋରିଷ, ଜିରା, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବଟା, ଲେମ୍ବୁରସ, ଲୁଣ, କଦଳୀ ପତ୍ର

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:  ପ୍ରଥମେ ପନିରକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କରେଇରେ ତେଲ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ କଟା ପନିରକୁ ନାଲି ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣନ୍ତୁ।  ଛାଣି ସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ଏଥିରେ ସୋରିଷ, ଜିରା, ରସୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବଟା, ଲେମ୍ବୁରସ ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏକ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣି ତାକୁ ଧୋଇ ନିଆଁରେ ସେକି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ସେକା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ମସଲା ଗୋଳା ପନିରକୁ ଗୁଡାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତାୱା ଗରମ କରନ୍ତୁ। ତାୱା ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ କଦଳି ପତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା ମସଲା ଗୋଳା ପନିରକୁ ତାୱାରେ ସେକନ୍ତୁ। ୩ରୁ ୪ ମିନିଟ୍  ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ତାୱାରେ ଶେକନ୍ତୁ।  ଏହାପରେ ତାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।

ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା କଦଳୀ ପତ୍ର ସୋରିଷ ପନିର। ପରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରୁ ପନିର କାଢ଼ି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ।

 

The post କଦଳୀ ପତ୍ର ସୋରିଷ ପନିର appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-10-18 13:18:32 https://odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/10/Mustard-Paneer.jpg
ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ତାଡ଼ିଆ ମିଠା https://odishareporter.in/life-style/food/recipe-of-tadia-sweet-683766 Wed, 13 Oct 2021 10:27:47 +0000 https://odishareporter.in/?p=683766

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କ୍ଷୀର,ଚିନି, ମଇଦା, ଛେନା, ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କରେଇରେ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଚିନି ପକାନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରରେ ଚିନି ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କ୍ଷୀରକୁ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାନ୍ତୁ । କ୍ଷୀର ଫୁଟି ଫୁଟି ଅଧା ହୋଇଗଲା ପରେ ତାହାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ପାତ୍ରରେ ଛେନାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିପୁଡ଼ି […]

The post ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ତାଡ଼ିଆ ମିଠା appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କ୍ଷୀର,ଚିନି, ମଇଦା, ଛେନା, ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ତେଲ

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କରେଇରେ କ୍ଷୀରକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଚିନି ପକାନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରରେ ଚିନି ମିଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କ୍ଷୀରକୁ ଦଶରୁ ପନ୍ଦର ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାନ୍ତୁ । କ୍ଷୀର ଫୁଟି ଫୁଟି ଅଧା ହୋଇଗଲା ପରେ ତାହାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏକ ପାତ୍ରରେ ଛେନାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିପୁଡ଼ି ରଖନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ଛେନାରେ ମଇଦା ମିଶାଇ ଭଲ କରି ଚକଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ଚକଟି ସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କାକରାର ଆକାର ତିଆରି କରି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ।

ଏହାପରେ କରେଇରେ ତେଲକୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ । ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାକରା ଗୁଡିକୁ ଛାଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ନାଲି ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣନ୍ତୁ। ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଛଣା କାକରାକୁ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୀରରେ ପକାନ୍ତୁ । ସେଥିରେ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ତାଡ଼ିଆ ମିଠା ।

The post ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ତାଡ଼ିଆ ମିଠା appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-10-14 13:49:40 https://odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/10/tadiao-1.jpg
ନବରାତ୍ରୀରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସାଗୁ ଦାନା ବର୍ଫି https://odishareporter.in/life-style/recipe-of-sagu-barfi-683477 Tue, 12 Oct 2021 07:43:19 +0000 https://odishareporter.in/?p=683477

ନବରାତ୍ରୀକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ଭଳିକି ଭଳି ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ।  ଯାହାକି ପାଟିକୁ ଖୁବ୍‌ ସୁଆଦିଅ। । ଏଥର ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ  ସାଗୁ ଦାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବର୍ଫି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଖାଇବାକୁ ଯେତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବି ସେତେ ସହଜ । ବହୁତ କମ୍‌ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏହି ସୁସ୍ୱାଦୁ ମିଠା। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ: […]

The post ନବରାତ୍ରୀରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସାଗୁ ଦାନା ବର୍ଫି appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ନବରାତ୍ରୀକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅବସରରେ ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ ଭଳିକି ଭଳି ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ।  ଯାହାକି ପାଟିକୁ ଖୁବ୍‌ ସୁଆଦିଅ। । ଏଥର ମା’ଙ୍କ ପାଖରେ  ସାଗୁ ଦାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବର୍ଫି ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଖାଇବାକୁ ଯେତେ ସୁସ୍ୱାଦୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବି ସେତେ ସହଜ । ବହୁତ କମ୍‌ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଏହି ସୁସ୍ୱାଦୁ ମିଠା। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ।

ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ: ସାଗୁ ଦାନା, କ୍ଷୀର, ଚିନି, ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ଘିଅ, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟସ୍‌।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ଏକ ପ୍ୟାନ୍‌ ବସାନ୍ତୁ। ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ସାଗୁ ଦାନା ପକାଇ ୧୦ ମିନିଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହା କ୍ରିପସି ହୋଇଯିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ବାହାର କରି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।   ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡି କରି ଭଲ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ଏକ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ କ୍ଷୀର ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗାଢା ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଚିନିକୁ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ଘିଅ ନେଇ ସେଥିରେ ସାଗୁ ଦାନା ପାଉଡରକୁ ପକାଇ ସିମ୍‌ରେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜନ୍ତୁ। ଏହା ହାଲକା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର, ଚିନିର ମିଶ୍ରଣକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ଲେଟରେ ବାହାର କରି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟସ୍‌ ପକାଇ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।  ଏହାପରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପିସ୍‌ରେ କାଟି  ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ।

The post ନବରାତ୍ରୀରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସାଗୁ ଦାନା ବର୍ଫି appeared first on Odisha Reporter.

]]>
Durga Puja, left bottom 2021-10-13 10:55:43 https://odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/10/barfi-2.jpg
କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଟନ କଷା https://odishareporter.in/life-style/food/recipe-of-green-chilly-mutton-681985 Wed, 06 Oct 2021 08:53:47 +0000 https://odishareporter.in/?p=681985

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଖାସି ମାଂସ, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ବଟା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ରିଫାଇନ  ତେଲ, କଟା ପିଆଜ, ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡ । ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କାଟି ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ଖାସି ମାଂସକୁ ଧୋଇ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମାଂସରେ  ଅଦା,ରସୁଣ, ପିଆଜ ବଟା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ,  ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡ, କଟା ହୋଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ ରିଫାଇନ […]

The post କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଟନ କଷା appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଖାସି ମାଂସ, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ବଟା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ରିଫାଇନ  ତେଲ, କଟା ପିଆଜ, ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡ ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କାଟି ସେଥିରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ଖାସି ମାଂସକୁ ଧୋଇ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମାଂସରେ  ଅଦା,ରସୁଣ, ପିଆଜ ବଟା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ,  ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡ, କଟା ହୋଇଥିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ ରିଫାଇନ ତେଲ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ପରେ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜକୁ ପକାନ୍ତୁ।  ପିଆଜ ଭାଜିଗଲା ପରେ ମସଲା ଗୋଳା ମାଂସକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ କଷିବା ପରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ୨୦ରୁ ୨୫ ମିନିଟ ପରେ ଘୋଡଣୀ କାଢ଼ି ତାକୁ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।  ପୁଣି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ୧୫ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହାକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା କଞ୍ଜାଲଙ୍କା ମଟନ କଷା।

 

 

The post କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଟନ କଷା appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-10-06 14:23:47 https://odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/10/Green-Chilly-Mutton.jpg
ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଏଗ୍‌ କରି https://odishareporter.in/life-style/recipe-of-hydrabadi-egg-curry-680920 Sat, 02 Oct 2021 09:14:09 +0000 https://odishareporter.in/?p=680920

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ଅଣ୍ଡା ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ତେଲ, ଟମାଟୋ, ହଳଦି, ଦହି, ଫ୍ରେଶ କ୍ରିମ୍‌ । ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:  ପ୍ରଥମେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଅଦା, ରସୁଣ,  କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ତେଲ, ଟମାଟୋକୁ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ  ଏକ ପେଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।  ପିଆଜ ଓ ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝାଇ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖି […]

The post ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଏଗ୍‌ କରି appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ଅଣ୍ଡା ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ତେଲ, ଟମାଟୋ, ହଳଦି, ଦହି, ଫ୍ରେଶ କ୍ରିମ୍‌ ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:  ପ୍ରଥମେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଅଦା, ରସୁଣ,  କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ତେଲ, ଟମାଟୋକୁ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ  ଏକ ପେଷ୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।  ପିଆଜ ଓ ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାବେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝାଇ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏବେ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ତେଲ ଗରମ କରି ପିଆଜ ପକାନ୍ତୁ । ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଲାଲ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କିଛି ଦହି ପକାନ୍ତୁ।  ଏବେ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦି, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ,  କିଛି ଧନିଆ ପାଉଡର ପକାନ୍ତୁ।  ଏହାକୁ ସିମ୍‌ରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଓ ଫ୍ରେଶ କ୍ରିମ୍‌, ଅଳ୍ପ ଚିନି ପକାନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରାଏ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କିଛି ମିନିଟ୍‌ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ  ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଗରମଗରମ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ସହ ଖାଇପାରିବେ।

The post ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ଏଗ୍‌ କରି appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-10-02 14:44:09 https://odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/10/hydrabadi-egg-curry.jpg
ରୁଟି ସମୋସା https://odishareporter.in/life-style/food/know-how-to-prepare-bread-samosa-680594 Fri, 01 Oct 2021 09:08:50 +0000 https://odishareporter.in/?p=680594

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ସିଝା ଆଳୁ ଚକଟା, କଟା ବନ୍ଧାକୋବି, କଟା କ୍ୟାପସିକମ୍, ଗ୍ରୀନ ମଟର, ରୁଟି,  କଟା ବିନ୍, ମଇଦା, କଟା ଟମାଟୋ, କଟା ଗାଜର, କୋରା ପନିର, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଓ ଲୁଣ।  ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ : ପ୍ରଥମେ ଅଟା ଚକଟି ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।  ପରେ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ। ପିଆଜ ଭାଜି ହୋଇଗଲେ ପରେ […]

The post ରୁଟି ସମୋସା appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ରିଫାଇନ୍ ତେଲ, ସିଝା ଆଳୁ ଚକଟା, କଟା ବନ୍ଧାକୋବି, କଟା କ୍ୟାପସିକମ୍, ଗ୍ରୀନ ମଟର, ରୁଟି,  କଟା ବିନ୍, ମଇଦା, କଟା ଟମାଟୋ, କଟା ଗାଜର, କୋରା ପନିର, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଓ ଲୁଣ।

 ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ : ପ୍ରଥମେ ଅଟା ଚକଟି ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।  ପରେ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ। ପିଆଜ ଭାଜି ହୋଇଗଲେ ପରେ ସେଥିରେ କଟା ବନ୍ଧାକୋବି, କଟା କ୍ୟାପସିକମ୍ ଓ ଗ୍ରୀନ ମଟର ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ। ପରେ ସେଥିରେ କଟା ବିନ୍, କଟା ଟମାଟୋ ଓ ଗାଜର ପକେଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ପରିବା ସବୁ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ କୋରା ପନିର, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସିଝା ଆଳୁକୁ ଚକଟି ମସଲା ମିଶ୍ରଣରେ ପକେଇ ଭଲଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଘୋଡେ଼ଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆଳୁ ପୁରକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ରୁଟିକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି କୋନ ଆକାରରେ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ମଇଦାରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଏକ ବହଳିଆ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ମସଲା ଆଳୁ ପୁରକୁ ରୁଟି କୋନ୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତା’ ଉପରେ ମଇଦାକୁ ଲଗାଇ  ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ସମୋସାଗୁଡିକ ତେଲରେ ଟିକେ ନାଲି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣନ୍ତୁ। ଏହା ଛାଣି ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ରୁଟି ସମୋସା।

 

The post ରୁଟି ସମୋସା appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-10-01 14:38:50 https://odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/10/bread-samosa.jpg
ଘରେ ଝଟାପଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଚିକେନ ପିଆଜ କଷା https://odishareporter.in/life-style/food/know-how-to-prepare-chicken-piaja-kasa-679876 Wed, 29 Sep 2021 06:26:25 +0000 https://odishareporter.in/?p=679876

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଚିକେନ, କଟା ପିଆଜ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, କଟା ଟମାଟୋ, ତେଲ, ଗରମ ମସଲା ଓ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା । ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ବଜାରରୁ କିଛି ଚିକେନ ଆଣନ୍ତୁ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରେ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ  କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ ପକାନ୍ତୁ। ପିଆଜ ଭଲଭାବରେ ଭାଜି ହେବା ପରେ କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ  ଚିକେନ ପକାଇ କଷନ୍ତୁ। […]

The post ଘରେ ଝଟାପଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଚିକେନ ପିଆଜ କଷା appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଚିକେନ, କଟା ପିଆଜ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, କଟା ଟମାଟୋ, ତେଲ, ଗରମ ମସଲା ଓ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ବଜାରରୁ କିଛି ଚିକେନ ଆଣନ୍ତୁ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରେ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ  କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ ପକାନ୍ତୁ।

ପିଆଜ ଭଲଭାବରେ ଭାଜି ହେବା ପରେ କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ  ଚିକେନ ପକାଇ କଷନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, କଟା ଟମାଟୋ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଚିକେନ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିକେନରୁ ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ତାକୁ ଓଲ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଚିକେନ ପିଆଜ କଷା।

The post ଘରେ ଝଟାପଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଚିକେନ ପିଆଜ କଷା appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-09-29 11:59:35 https://odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/09/chicken.jpg
ଦହି ଚିକେନ ଭଜା https://odishareporter.in/life-style/kitchen/know-how-to-preparedahi-chicken-bhaja-679645 Tue, 28 Sep 2021 09:09:36 +0000 https://odishareporter.in/?p=679645

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ଚିକେନ୍‌, ଅଦା ବଟା, ରସୁଣ ବଟା, ପିଆଜ ବଟା, ଦହି, ରିଫାଇନ ତେଲ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଗୋଟା ଗୋଲମରିଚ, କଟା ପିଆଜ, କଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ,କଟା ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଚିକେନକୁ ଧୋଇ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଦା, ରସୁଣ ଓ ପିଆଜ ବଟା ସହିତ ଦହି, ରିଫାଇନ ତେଲ ଏବଂ ଜିରାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଗୋଳାନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ […]

The post ଦହି ଚିକେନ ଭଜା appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ଚିକେନ୍‌, ଅଦା ବଟା, ରସୁଣ ବଟା, ପିଆଜ ବଟା, ଦହି, ରିଫାଇନ ତେଲ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଗୋଟା ଗୋଲମରିଚ, କଟା ପିଆଜ, କଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ,କଟା ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଚିକେନକୁ ଧୋଇ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଦା, ରସୁଣ ଓ ପିଆଜ ବଟା ସହିତ ଦହି, ରିଫାଇନ ତେଲ ଏବଂ ଜିରାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଗୋଳାନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଓ ଗୋଟା ଗୋଲମରିଚ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ କିଛି ସମୟ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ କରେଇରେ ତେଲ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ମସଲା ଗୋଳା ଚିକେନକୁ ସେଥିରେ ପକାନ୍ତୁ।  ଚିକେନ ଅଳ୍ପ ସିଝିଗଲା ପରେ କଟା ପିଆଜ, କଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଓ କଟା ଅଦା ପକାଇ ତାକୁ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଘୋଡଣୀ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ କରେଇକୁ ତଳକୁ ଓଲ୍ଲାହି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଦହି ଚିକେନ ଭଜା।

 

The post ଦହି ଚିକେନ ଭଜା appeared first on Odisha Reporter.

]]>
right bottom 2021-09-28 14:39:36 https://odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/09/Dahi-Chicken-Bhaja.jpg
ଅଳେଇଚ କଞ୍ଚା ଇଲିିସି ବେସର https://odishareporter.in/life-style/kitchen/ilish-fish-curry-recipe-679102 Sun, 26 Sep 2021 09:45:14 +0000 https://odishareporter.in/?p=679102

ସାଧାରଣ ଇଲିସି ମାଛ ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହା ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ। ଘରେ ଏହାକୁ କିଏ କିଏ ଭାଜି ଖାଆନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ତରକାରୀ କରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଇଲିସି ମାଛକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଅ ରେସିପି କହିବୁ। ଯାହାର ନାଁ ଅଳେଇଚ କଞ୍ଚା ଇଲିସି ବେସର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସାମଗ୍ରୀ, ଇଲିସି ମାଛ-୧ କେଜି, ଅଳେଇଚ-୭ରୁ୮, ତେଜପତ୍ର-୨ଟି, ହଳଦି ଗୁଣ୍ଡ-୧ ଚାମଚ, […]

The post ଅଳେଇଚ କଞ୍ଚା ଇଲିିସି ବେସର appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ସାଧାରଣ ଇଲିସି ମାଛ ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହା ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ। ଘରେ ଏହାକୁ କିଏ କିଏ ଭାଜି ଖାଆନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ତରକାରୀ କରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଇଲିସି ମାଛକୁ ନେଇ ଏକ ନୂଅ ରେସିପି କହିବୁ। ଯାହାର ନାଁ ଅଳେଇଚ କଞ୍ଚା ଇଲିସି ବେସର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ।

ସାମଗ୍ରୀ, ଇଲିସି ମାଛ-୧ କେଜି, ଅଳେଇଚ-୭ରୁ୮, ତେଜପତ୍ର-୨ଟି, ହଳଦି ଗୁଣ୍ଡ-୧ ଚାମଚ, ତେଲ-୨ରୁ ୪ ଚାମାଚ, ସୋରିଷ ବଟା-ଏକ କପ୍‌, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ।

କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ତେଜପତ୍ର ଏବଂ ଅଳେଇଚ ପକାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଇଲିସି ମାଛକୁ ପକାଇ ଘୋଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍‌ ପରେ ଘୋଡଣି କାଢ଼ି ମାଛରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଏବଂ ରସୁଣ,ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସହ ମିଶି ପେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ସୋରିଷ ବଟା ଓ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ୮ରୁ ୧୦ ମିନିଟ୍‌ ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ପକାଇ ଗ୍ୟାସ୍‌ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଅଳେଇଚ କଞ୍ଚା ଇଲିସି ବେସର।

ତଥ୍ୟ-ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍‌ ଓଡ଼ିଶା (ଓଟିଭି)

The post ଅଳେଇଚ କଞ୍ଚା ଇଲିିସି ବେସର appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-09-26 15:15:14 https://odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/09/Ilish-Fish-Curry.jpg
ମିଠା ପୁରି https://odishareporter.in/life-style/food/know-how-to-prepare-sweet-puri-678270 Thu, 23 Sep 2021 08:26:22 +0000 https://odishareporter.in/?p=678270

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ମଇଦା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହୋଇଥିବା ଚିନି, ତେଲ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ, ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ମଇଦା ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଚିନି ପାଉଡର, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡି ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ,ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଘିଅ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ପରେ ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚକଟା ହୋଇଥିବା ମଇଦାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ପରେ ମଇଦାକୁ ବାହାର କରି ଛୋଟ ଛୋଟ […]

The post ମିଠା ପୁରି appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ମଇଦା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହୋଇଥିବା ଚିନି, ତେଲ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ, ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ମଇଦା ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଚିନି ପାଉଡର, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡି ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ,ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଘିଅ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ପରେ ଏଥିରେ କ୍ଷୀର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚକଟା ହୋଇଥିବା ମଇଦାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ପରେ ମଇଦାକୁ ବାହାର କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରି ସାଇଜରେ ବେଲନ୍ତୁ।

ଏବେ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ବେଲା ହୋଇଥିବା ପୁରିକୁ ପକାନ୍ତୁ। ପୁରି ଟିକେ ଫିକା ନାଲି ରଙ୍ଗରେ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ଥାଳିରେ ବାହାର କରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ମିଠା ପୁରି।

 

 

The post ମିଠା ପୁରି appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-09-23 13:56:22 https://odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/09/mithapuri5.jpg
ଚିକେନ ଗୁପଚୁପ https://odishareporter.in/life-style/kitchen/recipe-of-chicken-gupchup-677696 Tue, 21 Sep 2021 09:09:17 +0000 https://odishareporter.in/?p=677696

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ : ଚିକେନ୍‌, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କଟା ପିଆଜ,   ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, କଲର ପାଉଡର, ସୋରିଷ ତେଲ, ଚିକେନ ପାଉଡର, ଗରମ ମସଲା ଓ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଶୁଖା ଗୁପଚୁପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଶୁଖା ଗୁପଚୁପକୁ ଆଣି ତାକୁ ଛାଣି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍‌ ହୋଇଥିବା ଚିକେନ୍‌କୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା […]

The post ଚିକେନ ଗୁପଚୁପ appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ : ଚିକେନ୍‌, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କଟା ପିଆଜ,   ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, କଲର ପାଉଡର, ସୋରିଷ ତେଲ, ଚିକେନ ପାଉଡର, ଗରମ ମସଲା ଓ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଶୁଖା ଗୁପଚୁପ

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଶୁଖା ଗୁପଚୁପକୁ ଆଣି ତାକୁ ଛାଣି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ।

ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍‌ ହୋଇଥିବା ଚିକେନ୍‌କୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ କରେଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ। ପିଆଜ ଲାଲ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ପିଆଜ, ଅଦା ଓ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାନ୍ତୁ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ସେଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିକେନ କରି ପାଉଡର ପକାନ୍ତୁ।  ଏହା ସହ କିଛି କଲର ପାଉଡର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷନ୍ତୁ । ଏବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଓ ହଳଦୀ ପକାନ୍ତୁ।

ମସଲା ଭଲ ଭାବେ କଷି ହୋଇଯିବା ପରେ ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ଥିବା ଚିକେନ୍‌ ପକାଇ କଷନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ସିମ୍‌ କରି ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସିଝିବା ପରେ ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଗୁପଚୁପ ପାଇଁ ଚିକେନ୍‌ ମସଲା।

ଏହାପରେ ପୁଦିନା ପତ୍ର,ରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଚଟଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଛଣା ଗୁପଚୁପରେ ଚିକେନ ମସଲା ପୂରକୁ ପୁରାନ୍ତୁ।  ସେଥିରେ ଟିକିଏ ପୁଦିନା ଚଟଣି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଚିକେନ ଗୁପଚୁପ।

The post ଚିକେନ ଗୁପଚୁପ appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-09-21 14:41:36 https://odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/09/uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.jpg
ହନି କ୍ରଞ୍ଚି ପନିର https://odishareporter.in/life-style/food/recipe-ofhoney-crunchy-paneer-677337 Mon, 20 Sep 2021 08:23:23 +0000 https://odishareporter.in/?p=677337

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ପନିର, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଲୁଣ, ଅଦା ରସୁଣ କଟା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ବସା ଦହି, କନଫ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଣ୍ଡ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ ମହୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପନିର ନିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରି କାଟି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରରେ ଲୁଣ ଓ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ଆଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କଟା ପନିରରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଦା-ରସୁଣ କଟା, […]

The post ହନି କ୍ରଞ୍ଚି ପନିର appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ପନିର, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଲୁଣ, ଅଦା ରସୁଣ କଟା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ବସା ଦହି, କନଫ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଣ୍ଡ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ ମହୁ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପନିର ନିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରି କାଟି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରରେ ଲୁଣ ଓ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଇ ଆଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କଟା ପନିରରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଦା-ରସୁଣ କଟା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ଅଳ୍ପ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଓ ବସା ଦହି ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏବେ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମସଲା ଗୋଳା ପନିରକୁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଣରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ପରେ କନଫ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଣ୍ଡରେ ଗୋଳାଇ ତେଲରେ ଛାଣି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ପୁଣି କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ କଟା ରସୁଣ ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ଓ ରସୁଣ ଭାଜି ହେବାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ଫୁଟିବା ପରେ ମହୁ ଓ ଅଳ୍ପ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ମସଲାଟି ହେବା ପରେ ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିବା ଛଣା ପନିର ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ହନି କ୍ରଞ୍ଚି ପନିର।

The post ହନି କ୍ରଞ୍ଚି ପନିର appeared first on Odisha Reporter.

]]>
right bottom 2021-09-20 14:06:59 https://odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/09/Honey-Crunchy-Paneer.jpg
ସୁଇଟ୍‌ ୧୬ https://odishareporter.in/life-style/kitchen/recipe-of-sweet-16-676482 Fri, 17 Sep 2021 06:56:52 +0000 https://odishareporter.in/?p=676482

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ବାସୁମତି ଚାଉଳ, ପଇଡ଼ ନାଳି, କ୍ଷୀର, ଚିନି, ଗୁଆ ଘିଅ, ସପୁରୀ ଓ ଚେରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:  ପ୍ରଥମେ ଭିଜା ହୋଇଥିବା ବାସୁମତି ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପତଳା ପଇଡ଼ ନାଳିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ରଖନ୍ତୁ। ପରେ କଡ଼େଇରେ କ୍ଷୀର ଗରମ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଚିନି ପକାନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ବାସୁମତି ଚାଉଳ ଆଣକୁ ପକାଇ ଭଲଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ବାସୁମତି ଚାଉଳ ଓ […]

The post ସୁଇଟ୍‌ ୧୬ appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ବାସୁମତି ଚାଉଳ, ପଇଡ଼ ନାଳି, କ୍ଷୀର, ଚିନି, ଗୁଆ ଘିଅ, ସପୁରୀ ଓ ଚେରି

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:  ପ୍ରଥମେ ଭିଜା ହୋଇଥିବା ବାସୁମତି ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପତଳା ପଇଡ଼ ନାଳିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ରଖନ୍ତୁ। ପରେ କଡ଼େଇରେ କ୍ଷୀର ଗରମ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଚିନି ପକାନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ବାସୁମତି ଚାଉଳ ଆଣକୁ ପକାଇ ଭଲଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ବାସୁମତି ଚାଉଳ ଓ କ୍ଷୀରର ଜନ୍ତୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା ପରେ ତାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ।

ପରେ ପ୍ୟାନରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ।  ସେଥିରେ ଜନ୍ତୁଣି ପକାଇ ଭଲଭାବେ ସମାନ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେହି ଜନ୍ତୁଣି  ଉପରେ କଟା ପଇଡ ନାଳିକୁ ପକାଇ ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ୫ ମିନିଟ ପରେ ଘୋଡ଼ଣି ବାହାର କରି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଆ ଘିଅ ପକାଇ ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇରୁ ୩ ମିନିଟ୍ ପରେ ଘୋଡ଼ଣି ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସୁଇଟ ୧୬।

ଏହି ସୁଇଟ ୧୬କୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ତା’ ଉପରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କଟା ହୋଇଥିବା ସପୁରୀ ଓ ଚେରି ଦେଇ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

 

The post ସୁଇଟ୍‌ ୧୬ appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-09-17 12:35:56 https://odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/09/Sweet-16.jpg
ଆମ୍ବ ମଣ୍ଡା https://odishareporter.in/life-style/kitchen/recipe-of-amba-manda-676159 Thu, 16 Sep 2021 07:08:33 +0000 https://odishareporter.in/?p=676159

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଆମ୍ବ ରସ, ରାଶି, ଭଜା ବାଦାମ, ଗୁଡ଼, ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜରାତି, ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡ, ଚାଉଳ ଚୁନା ଓ ତେଲ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବରୁ ରସ ବାହାର କରି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କରେଇକୁ ଆଞ୍ଚରେ ବସାନ୍ତୁ। କରେଇ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ପକାନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ରାଶି ଓ ଭଜା ବାଦାମକୁ ପକାଇ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଓ […]

The post ଆମ୍ବ ମଣ୍ଡା appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଆମ୍ବ ରସ, ରାଶି, ଭଜା ବାଦାମ, ଗୁଡ଼, ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜରାତି, ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡ, ଚାଉଳ ଚୁନା ଓ ତେଲ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବରୁ ରସ ବାହାର କରି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କରେଇକୁ ଆଞ୍ଚରେ ବସାନ୍ତୁ। କରେଇ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ପକାନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ରାଶି ଓ ଭଜା ବାଦାମକୁ ପକାଇ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଓ ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କରେଇକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କରେଇରେ ପାଣି ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଗୁଡ଼, ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜରାତି, ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ରସ ମିଶାନ୍ତୁ। ଆମ୍ବ ରସ ଫୁଟିବା ପରେ ସେଥିରେ ଚାଉଳ ଚୁନା ପକେଇ ଜନ୍ତୁଣି କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ଜନ୍ତୁଣିକୁ ଏକ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏବେ ଜନ୍ତୁଣିରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରକୁ ଦେଇ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆକାରରେ ଗଢ଼ି ରଖନ୍ତୁ। ପରେ ଇଟଲି ଛାଞ୍ଚରେ ପାଣି ଗରମ କରି ତେଲ ମାରି ଗଢ଼ା ଯାଇଥିବା ପିଠାକୁ ରଖି ୨୦ରୁ ୨୫ ମିନିଟ୍ ବାମ୍ଫରେ ସିଝାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଇଟଲି ଛାଞ୍ଚକୁ ଆଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମ୍ବ ମଣ୍ଡା।

The post ଆମ୍ବ ମଣ୍ଡା appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-09-16 12:42:08 https://odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/09/pitha00.jpg
ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଲଟପଟ https://odishareporter.in/life-style/kitchen/try-this-food-item-at-home-675609 Tue, 14 Sep 2021 08:57:51 +0000 https://odishareporter.in/?p=675609

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଛଚିନ୍ଦ୍ରା, ଚାଉଳ ଚୂନା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ବେସନ, ତେଲ, ଅଦାରସୁଣ ବଟା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା,  କଟା ଅଦା, କଟା ରସୁଣ, କଟା ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ଓ ଟମାଟୋ ସସ୍। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରାକୁ ଧୋଇ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରେ କଟା ଛଚିନ୍ଦ୍ରାରେ ଚାଉଳ ଚୂନା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ବେସନ ଓ ପାଣି ପକାଇ […]

The post ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଲଟପଟ appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଛଚିନ୍ଦ୍ରା, ଚାଉଳ ଚୂନା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ବେସନ, ତେଲ, ଅଦାରସୁଣ ବଟା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା,  କଟା ଅଦା, କଟା ରସୁଣ, କଟା ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି ଓ ଟମାଟୋ ସସ୍।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଛଚିନ୍ଦ୍ରାକୁ ଧୋଇ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରେ କଟା ଛଚିନ୍ଦ୍ରାରେ ଚାଉଳ ଚୂନା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ବେସନ ଓ ପାଣି ପକାଇ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ମସଲା ଗୋଳା ଛଚିନ୍ଦ୍ରାକୁ ହାଲକା ଭାବେ ଛାଣି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ।

ପରେ ପ୍ୟାନରେ ତେଲ ଗରମ କରି କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ। ପିଆଜଟି ଟିକେ ଭାଜି ହେବାପରେ ସେଥିରେ ଅଦାରସୁଣ ବଟା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଓ କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା ଅଦା ଓ କଟା ରସୁଣ ପକାଇ କଷନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି, ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡ ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ। ମସଲା କଷି ହୋଇଯିବା ପରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଓ ଛଣା ହୋଇଥିବା ଛଚିନ୍ଦ୍ରାକୁ ସେଥିରେ ପକାନ୍ତୁ। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଯାଏ ଏହାକୁ ଆଞ୍ଚରେ ବସାଇ ରଖନ୍ତୁ। ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଲଟପଟ।

The post ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ଲଟପଟ appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-09-14 14:27:51 https://odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/09/Chhachina-Latpat.jpg
ଷ୍ଟଫଡ୍ ମସରୁମ୍ https://odishareporter.in/life-style/food/recipe-of-stuffed-mushrooms-674283 Thu, 09 Sep 2021 09:14:51 +0000 https://odishareporter.in/?p=674283

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ବଟମ ଛତୁ,  କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ବେସନ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ,  ଗରମ ମସଲା, ଦହି, ଲୁଣ, ତେଲ, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା ପିଆଜ, ପନିର କୋରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଗୁଣ୍ଡ, କଟା କ୍ୟାପସିକମ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ମକା ଓ ବ୍ଲେଡକର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ବଟମ ଛତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ରଖନ୍ତୁ। ପରେ ଛତୁର ଡେମ୍ଫକୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ବେସନ,ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ଦହି, ଓ […]

The post ଷ୍ଟଫଡ୍ ମସରୁମ୍ appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ବଟମ ଛତୁ,  କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ବେସନ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ,  ଗରମ ମସଲା, ଦହି, ଲୁଣ, ତେଲ, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା ପିଆଜ, ପନିର କୋରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଗୁଣ୍ଡ, କଟା କ୍ୟାପସିକମ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ମକା ଓ ବ୍ଲେଡକର୍ଣ୍ଣ

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ବଟମ ଛତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ରଖନ୍ତୁ। ପରେ ଛତୁର ଡେମ୍ଫକୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ବେସନ,ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ଦହି, ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଆଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପରେ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ପ୍ରଥମେ କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ। ପିଆଜଟି ଟିକେ ଭାଜି ହେବାପରେ ସେଥିରେ କଟା କ୍ୟାପସିକମ, ପନିର କୋରା, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ମକା ପକାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜନ୍ତୁ। ଏହା ଭାଜି ହେବା ପରେ  ମସଲାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।  ଏହାପରେ ବଟମ ଛତୁ ଭିତରେ ମସଲାକୁ ପୂରାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଣରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ଲେଡକର୍ଣ୍ଣରେ ଗୋଳାଇ ଛାଣନ୍ତୁ।  ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଷ୍ଟଫଡ୍ ମସରୁମ୍।

 

 

The post ଷ୍ଟଫଡ୍ ମସରୁମ୍ appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-09-09 14:44:51 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/09/09142530/Stuffed-Mushrooms.jpg
ବାଉଁଶ ମାଛ https://odishareporter.in/life-style/kitchen/recipe-of-bamboo-fish-673987 Wed, 08 Sep 2021 09:03:37 +0000 https://odishareporter.in/?p=673987

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ବାଉଁଶ ନଳୀ, ଲୁଣ, ଚକଟା ଅଟା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ବାଉଁଶ କରଡି, ଅଦା ବଟା, ରସୁଣ ବଟା, ସୋରିଷ ବଟା ,ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ମାଛକୁ ସଫା କରି ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ବାଉଁଶ କରଡ଼ି, ଅଦା ବଟା, ରସୁଣ ବଟା, ସୋରିଷ ବଟା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ତେଲ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା […]

The post ବାଉଁଶ ମାଛ appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ବାଉଁଶ ନଳୀ, ଲୁଣ, ଚକଟା ଅଟା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ବାଉଁଶ କରଡି, ଅଦା ବଟା, ରସୁଣ ବଟା, ସୋରିଷ ବଟା ,ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ତେଲ

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ମାଛକୁ ସଫା କରି ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ବାଉଁଶ କରଡ଼ି, ଅଦା ବଟା, ରସୁଣ ବଟା, ସୋରିଷ ବଟା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ତେଲ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହା ପରେ ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ମାରି ରଖନ୍ତୁ। ପରେ ବାଉଁଶ ନଳୀରେ ମସଲା ଗୋଳା ମାଛକୁ ପୂରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚକଟା ଅଟା ଦ୍ୱାରା ତାର ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନିଆଁ ଅଙ୍ଗାରରେ ମାଛ ଭର୍ତ୍ତି ବାଉଁଶକୁ ୧୫ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଡ଼ନ୍ତୁ। ୧୫ ମିନିଟ ପରେ ବାଉଁଶ ଭିତରରୁ ମାଛକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।  ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ବାଉଁଶ ମାଛ।

The post ବାଉଁଶ ମାଛ appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-09-08 14:33:37 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/09/08141701/fish.jpg
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଟିକିରି https://odishareporter.in/life-style/kitchen/recipe-of-baigan-tikiri-673612 Tue, 07 Sep 2021 07:50:41 +0000 https://odishareporter.in/?p=673612

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ବାଇଗଣ, ଦହି, ବେସନ, ଧନିଆଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, କସୁରୀ ମେଥି, ଲୁଣ, ତେଲ, ଜିରା, କଟା ପିଆଜ, କଟା ରସୁଣ, ଟମୋଟୋ ପ୍ୟୁରୀ,  ଧନିଆ ପତ୍ର ଓ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ । ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:  ପ୍ରଥମେ ବାଇଗଣକୁ କାଟି ତାକୁ ଧୋଇ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଦହି, ବେସନ, ଧନିଆଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, କସୁରୀମେଥି ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ।ପରେ ତାୱାରେ ତେଲ ଗରମ କରି ମସଲା […]

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଟିକିରି appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ବାଇଗଣ, ଦହି, ବେସନ, ଧନିଆଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, କସୁରୀ ମେଥି, ଲୁଣ, ତେଲ, ଜିରା, କଟା ପିଆଜ, କଟା ରସୁଣ, ଟମୋଟୋ ପ୍ୟୁରୀ,  ଧନିଆ ପତ୍ର ଓ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:  ପ୍ରଥମେ ବାଇଗଣକୁ କାଟି ତାକୁ ଧୋଇ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଦହି, ବେସନ, ଧନିଆଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, କସୁରୀମେଥି ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ।ପରେ ତାୱାରେ ତେଲ ଗରମ କରି ମସଲା ଗୋଳା ବାଇଗଣକୁ ଭଲଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ତାୱାରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଜିରା, କଟା ପିଆଜ, କଟା ରସୁଣ, ଟମୋଟୋ ପ୍ୟୁରୀ, ଧନିଆଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଓ  ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷନ୍ତୁ। ମସଲା ଅଳ୍ପ କଷି ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ବାଇଗଣ ଫ୍ରାଏକୁ ପକାନ୍ତୁ।  କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଥିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଆଞ୍ଚରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ବାଇଗଣ ଟିକିରି।

 

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଟିକିରି appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-09-07 13:20:41 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/09/07105854/gggggggggggggg.jpg
ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ସାଫରନ୍‌ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ https://odishareporter.in/life-style/ganesh-chaturthi-bhog-recipes-673252 Mon, 06 Sep 2021 03:50:47 +0000 https://odishareporter.in/?p=673252

ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଅନ୍‌ କରି ଏକ ପ୍ୟାନ୍‌ ବସାଇ କିଛି ଦେଶୀ ଘିଅ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ୟାନ୍‌ ଟିକେ ଗରମ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକାଇ ହାଲକା ଭାଜନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଗଲେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷୀର ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସିମ୍‌ରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ କନଡେନ୍ସଡ୍‌ ମିଲ୍କ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ଅଳ୍ପ ଡ୍ରାଏ ହେବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ବନ୍ଦ କରି […]

The post ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ସାଫରନ୍‌ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଅନ୍‌ କରି ଏକ ପ୍ୟାନ୍‌ ବସାଇ କିଛି ଦେଶୀ ଘିଅ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ୟାନ୍‌ ଟିକେ ଗରମ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକାଇ ହାଲକା ଭାଜନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ଗଲେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷୀର ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସିମ୍‌ରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ କନଡେନ୍ସଡ୍‌ ମିଲ୍କ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ଅଳ୍ପ ଡ୍ରାଏ ହେବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ବନ୍ଦ କରି ସେଥିରେ ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ।

ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ପ୍ଲେଟରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ ପାଉଡର ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହାତରେ ଘିଅ ଲଗାଇ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆ ପେଷ୍ଟକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ନଡ଼ିଆ ପାଉଡର ଉପରେ ତାହାକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ଉପରେ କିଛି ସାଫରନ, ଆଲମଣ୍ଡ ଓ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇ ସଜାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ।

ଏଠାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ କୋରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତିକି ନଡ଼ିଆ ନେଇଥିବେ, ତାହାର ଅଧା କ୍ଷୀର ଓ ତାହାଠୁ କମ୍‌ କନଡେନ୍ସଡ ମିଲ୍କ ନେବେ।

The post ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ସାଫରନ୍‌ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ appeared first on Odisha Reporter.

]]>
Ganesh Chaturthi, left bottom, odia food recipe 2021-09-08 11:25:55 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/09/06092022/ladoo-.jpg
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ମଲାଇ ଚପ୍‌ https://odishareporter.in/life-style/kitchen/recipe-of-malai-chop-672819 Sat, 04 Sep 2021 05:55:54 +0000 https://odishareporter.in/?p=672819

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଛେନା, ସୁଜି ,ମଇଦା, କାଜୁ, ପିସ୍ତା, କ୍ଷୀର, ମିଲ୍କମେଡ, ଗୁଜୁରାତି, ପିସ୍ତାବାଦାମ ଓ ରିଫାଇନ ତେଲ, ଚିନି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:  ପ୍ରଥମେ ଛେନା, ସୁଜି  ଓ ମଇଦାକୁ  ଭଲ ଭାବରେ  ଚକଟି ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଗଢ଼ି ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କରେଇରେ  ତେଲ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କାଜୁ ଓ ପିସ୍ତା ବାଦାମକୁ ଭାଜି  ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି କରେଇରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଓ କ୍ଷୀରକୁ ପକାଇ ୪୫ ମିନିଟ୍ ଫୁଟାନ୍ତୁ। […]

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ମଲାଇ ଚପ୍‌ appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଛେନା, ସୁଜି ,ମଇଦା, କାଜୁ, ପିସ୍ତା, କ୍ଷୀର, ମିଲ୍କମେଡ, ଗୁଜୁରାତି, ପିସ୍ତାବାଦାମ ଓ ରିଫାଇନ ତେଲ, ଚିନି।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:  ପ୍ରଥମେ ଛେନା, ସୁଜି  ଓ ମଇଦାକୁ  ଭଲ ଭାବରେ  ଚକଟି ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଗଢ଼ି ପାଣିରେ ସିଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କରେଇରେ  ତେଲ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କାଜୁ ଓ ପିସ୍ତା ବାଦାମକୁ ଭାଜି  ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ପୁଣି କରେଇରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଓ କ୍ଷୀରକୁ ପକାଇ ୪୫ ମିନିଟ୍ ଫୁଟାନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ବହଳିଆ ହେବାପରେ ସେଥିରେ ମିଲ୍କମେଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନି ପକାଇ ଗୋଳାନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ଭଜା କାଜୁ ,ପିସ୍ତାବାଦାମ, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ  ଆଉ ୧୦ ମିନିଟ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ୧୦ ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପରେ  ଗଢ଼ି ରଖିଥିବା  ଛେନା ବଲକୁ ସେଥିରେ ପକାଇ  ହାଲକା ଆଞ୍ଚରେ  କିଛି ସମୟ ବସାନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ମଲାଇ ଚପ୍‌।

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ମଲାଇ ଚପ୍‌ appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-09-04 11:25:54 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/09/04103837/badam.jpg
ଅଣ୍ଡା ବେସର ଚମ୍‌ଚମ୍ https://odishareporter.in/life-style/food/recipe-of-egg-besara-chamcham-9-672591 Fri, 03 Sep 2021 09:01:37 +0000 https://odishareporter.in/?p=672591

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଅଣ୍ଡା, ସୋରିଷ ବଟା, ଅଦା ବଟା, ରସୁଣ ବଟା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସୋରିଷ ତେଲ, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା ରସୁଣ, କଟା ଅଦା, କଟା ପିଆଜ, କଟା ଟମାଟୋ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଲୁଣ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡା ସିଝି ଗଲାପରେ ସେଥିରୁ ଚୋପା ଛଡାଇ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରେ ସିଝା ଅଣ୍ଡାର ଦୁଇ ପଟକୁ ଛୁରୀରେ ଅଳ୍ପ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ । […]

The post ଅଣ୍ଡା ବେସର ଚମ୍‌ଚମ୍ appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଅଣ୍ଡା, ସୋରିଷ ବଟା, ଅଦା ବଟା, ରସୁଣ ବଟା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସୋରିଷ ତେଲ, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା ରସୁଣ, କଟା ଅଦା, କଟା ପିଆଜ, କଟା ଟମାଟୋ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଲୁଣ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡା ସିଝି ଗଲାପରେ ସେଥିରୁ ଚୋପା ଛଡାଇ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରେ ସିଝା ଅଣ୍ଡାର ଦୁଇ ପଟକୁ ଛୁରୀରେ ଅଳ୍ପ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏବେ ଏହି କଟା ଅଣ୍ଡାରେ ସୋରିଷ ବଟା, ଅଦା ବଟା, ରସୁଣ ବଟା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କଟା ରସୁଣ, କଟା ଅଦା, କଟା ପିଆଜ, କଟା ଟମାଟୋ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଓ  ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ପୁଣି ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହା ପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମସଲା ଗୋଳା ଅଣ୍ଡା ରଖି ତା’ଉପରେ  ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।  ୫ ମିନିଟ୍ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସ ଆଞ୍ଚରେ ବସାନ୍ତୁ। ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଅଣ୍ଡା ବେସର ଚମ୍ ଚମ୍।

The post ଅଣ୍ଡା ବେସର ଚମ୍‌ଚମ୍ appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-09-03 14:37:20 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/09/03143619/888888888888888.jpg
କଲରା ଟମାଟୋ ଚୁଟ୍‌ଚୁଟା https://odishareporter.in/life-style/kitchen/recipe-of-kalara-tomato-chutchuta-672301 Thu, 02 Sep 2021 09:16:37 +0000 https://odishareporter.in/?p=672301

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କଲରା, କଟା ଟମାଟୋ, ଲୁଣ, ଅଦା, କଟା ରସୁଣ, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତେଲ ଓ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କଲରାକୁ ଚେକା ଚେକା କରି କାଟି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କଟା ଟମାଟୋ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଦା, କଟା ରସୁଣ, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଭଲଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ […]

The post କଲରା ଟମାଟୋ ଚୁଟ୍‌ଚୁଟା appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କଲରା, କଟା ଟମାଟୋ, ଲୁଣ, ଅଦା, କଟା ରସୁଣ, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତେଲ ଓ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କଲରାକୁ ଚେକା ଚେକା କରି କାଟି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କଟା ଟମାଟୋ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଅଦା, କଟା ରସୁଣ, କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଭଲଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ମସଲା ଗୋଳା ହୋଇଥିବା କଲରା ଓ ଟମାଟୋ ପକାଇ ସିଝାନ୍ତୁ। କଲରା ଓ ଟମାଟୋ ସିଝି ଗଲାପରେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।  ୫ ମିନିଟ୍ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସ ଆଞ୍ଚରେ ବସାନ୍ତୁ। ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା କଲରା ଟମାଟୋ ଚୁଟ୍‌ଚୁଟା।

The post କଲରା ଟମାଟୋ ଚୁଟ୍‌ଚୁଟା appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-09-02 14:46:37 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/09/02143852/Kalara-Tomato-Chutchuta.jpg
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ କ୍ରିପ୍ସି ସୋୟା ପନିର https://odishareporter.in/life-style/kitchen/recipe-of-crispy-soya-paneer-671461 Tue, 31 Aug 2021 04:14:49 +0000 https://odishareporter.in/?p=671461

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ସୋୟା ବଡ଼ି, ମଇଦା, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, କଟା ପନିର, ଗାଜର କୋରା, କଟା କ୍ୟାପସିକମ୍, ସିଝା ଆଳୁ, କଟା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ ଧନିଆ ପତ୍ର, କଟା ରସୁଣ, ଅଦା ପେଷ୍ଟ, ବେସନ, ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଓ ଗରମ ମସଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ସୋୟା ବଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମଇଦା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ,ଲୁଣ, […]

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ କ୍ରିପ୍ସି ସୋୟା ପନିର appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ସୋୟା ବଡ଼ି, ମଇଦା, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, କଟା ପନିର, ଗାଜର କୋରା, କଟା କ୍ୟାପସିକମ୍, ସିଝା ଆଳୁ, କଟା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ ଧନିଆ ପତ୍ର, କଟା ରସୁଣ, ଅଦା ପେଷ୍ଟ, ବେସନ, ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଓ ଗରମ ମସଲା।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ସୋୟା ବଡ଼ିକୁ ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ମଇଦା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ,ଲୁଣ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ପାଣି ମିଶାଇ ଆଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଥିବା ସୋୟା ବଡିରେ କଟା ପନିର, ଗାଜର କୋରା, କ୍ୟାପସିକମ୍, ଶିଝା ଆଳୁ, କଟା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ପରେ ସେଥିରେ କଟା ରସୁଣ, ଅଦା ପେଷ୍ଟ, ବେସନ, ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହା ପରେ ସୋୟା ବଡି ମସଲା ଚକଟାକୁ ବରା ଆକାରରେ କରି ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ। ତା’ପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ସୋୟା ବଡି ମସଲା ଚକଟା ବରାକୁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଣରେ ବୁଡ଼ାଇ  ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ଛାଣନ୍ତୁ।  ଟିକେ ନାଲି ଦେଖାଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଚଟଣି ସହ ଖାଇପାରିବେ।

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ କ୍ରିପ୍ସି ସୋୟା ପନିର appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-08-31 09:55:36 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/08/31090100/Crispy-Soya-Paneer.jpg
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସୁଜି ଆପେ https://odishareporter.in/life-style/kitchen/recipe-of-suji-ape-671129 Mon, 30 Aug 2021 06:03:44 +0000 https://odishareporter.in/?p=671129

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ସୁଜି, ତେଲ, ଜିରା, ସୋରିଷବଟା, ପିଆଜବଟା, ଦହି, କଟା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଭୃଶଙ୍ଗପତ୍ର,  କଟା ଟମାଟୋ, ଲୁଣ, ଖାଇବା ସୋଢ଼ା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ।  ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଜିରା, ସୋରିଷବଟା, ପିଆଜବଟା, କଟା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଭୃଶଙ୍ଗପତ୍ର ଓ କଟା ଟମାଟୋ ପକାଇ ଭାଜି ରଖନ୍ତୁ। ପରେ ଏକପାତ୍ରରେ ଦହି ଓ ପାଣିକୁ ମିଶାଇ ସେଥିରେ ସୁଜି ପକାଇ ଭଲଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। […]

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସୁଜି ଆପେ appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ସୁଜି, ତେଲ, ଜିରା, ସୋରିଷବଟା, ପିଆଜବଟା, ଦହି, କଟା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଭୃଶଙ୍ଗପତ୍ର,  କଟା ଟମାଟୋ, ଲୁଣ, ଖାଇବା ସୋଢ଼ା।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ।  ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଜିରା, ସୋରିଷବଟା, ପିଆଜବଟା, କଟା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଭୃଶଙ୍ଗପତ୍ର ଓ କଟା ଟମାଟୋ ପକାଇ ଭାଜି ରଖନ୍ତୁ। ପରେ ଏକପାତ୍ରରେ ଦହି ଓ ପାଣିକୁ ମିଶାଇ ସେଥିରେ ସୁଜି ପକାଇ ଭଲଭାବରେ ଗୋଳାନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଭଜାମସଲା, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଓ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ପକାଇ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଏବେ ଏକ ଇଡ଼ଲି ଛାଞ୍ଚରେ ତେଲ ମାରି ମସଲା ଗୋଳା ସୁଜିକୁ ରଖି ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼ାଇ ଗ୍ୟାସରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ୫ ମିନିଟ ପରେ ଘୋଡ଼ଣି ବାହାର କରି ତାକୁ ଲେଉଟାଇ ଦେଇ ପୁଣି ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇ ମିନିଟ ପରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ରୁ ଇଡ୍‌ଲି ଛାଞ୍ଚକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସୁଜି ଆପେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ପୁଦିନା ଚଟଣି ସହ ଖା‌ଇପାରିବେ।

 

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସୁଜି ଆପେ appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-08-30 12:18:22 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/08/30121811/yyy.jpg
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ବାମ୍ଫ ଦିଆ ମାଛ ବେସର https://odishareporter.in/life-style/recipe-of-fish-grevy-670743 Sat, 28 Aug 2021 07:49:26 +0000 https://odishareporter.in/?p=670743

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ମାଛ, ଲୁଣ, ହଳଦି, ଧଳା ସୋରିଷ, କଳା ସୋରିଷ, ପୋସ୍ତ, ଗୋଟା ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ସୋରିଷ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ମାଛ ଧୋଇ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦି ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଧଳା ସୋରିଷ, କଳା ସୋରିଷ, ପୋସ୍ତ, ଗୋଟା ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, କଟା ପିଆଜକୁ ପାଣି ଦେଇ ବାଟି ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ପ୍ୟାନ୍‌ ବସାଇ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ। ତେଲ […]

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ବାମ୍ଫ ଦିଆ ମାଛ ବେସର appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ମାଛ, ଲୁଣ, ହଳଦି, ଧଳା ସୋରିଷ, କଳା ସୋରିଷ, ପୋସ୍ତ, ଗୋଟା ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ସୋରିଷ ତେଲ

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ମାଛ ଧୋଇ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦି ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଧଳା ସୋରିଷ, କଳା ସୋରିଷ, ପୋସ୍ତ, ଗୋଟା ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, କଟା ପିଆଜକୁ ପାଣି ଦେଇ ବାଟି ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।

ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ପ୍ୟାନ୍‌ ବସାଇ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ସୋରିଷ ପକାନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ମାଛକୁ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଛ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍‌ ହେବା ପରେ ତାହାକୁ ବାହର କରି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ଏକ ଟିଫିନ୍‌ରେ ପ୍ରଥମେ ବାଟି ରଖିଥିବା ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ମିଶାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ହଳଦି, ଲୁଣ, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ସୋରିଷ ତେଲ, ଆମ୍ବୁଲ ପକାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପୂର୍ବରୁ ଭଜା ଯାଇଥିବା ମାଛକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ମସଲାରେ  ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।  ଏହାପରେ ଟିଫିନ୍‌କୁ ଭଲ ଭାବେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ଏକ କରେଇରେ ଅଧା ପାଣି ଗରମ କରନ୍ତୁ। ପାଣି ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଲେ ସେଥିରେ ଟିଫିନକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଉପରୁ ଭଲ ଭାବେ କଭର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ  ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଆଣି ଟିଫିନ୍‌ ଖୋଲି ବାମ୍ଫ ଦିଆ ମାଛ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହ ପରଷନ୍ତୁ।

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ବାମ୍ଫ ଦିଆ ମାଛ ବେସର appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-08-28 13:52:48 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/08/28131829/fish-1-1.jpg
ଏଥର ରାକ୍ଷୀରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ମଲାଇ ଲଡ଼ୁ https://odishareporter.in/life-style/recipe-of-malai-ladu-668243 Thu, 19 Aug 2021 09:14:02 +0000 https://odishareporter.in/?p=668243

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କ୍ଷୀର, ଚିନି, ଭିନେଗାର, ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଏକ କରେଇରେ ୧ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଗରମ କରନ୍ତୁ।  ଏହା ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଭିନେଗାର ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ଛେନା ଛିଣ୍ଡି ଯିବା ପରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟାଇ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଛେନାକୁ ଏକ କପଡ଼ାରେ ଛାଣି ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ନିଗିଡ଼ି ଗଲେ ଛେନାକୁ ଭଲ […]

The post ଏଥର ରାକ୍ଷୀରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ମଲାଇ ଲଡ଼ୁ appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କ୍ଷୀର, ଚିନି, ଭିନେଗାର, ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଏକ କରେଇରେ ୧ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଗରମ କରନ୍ତୁ।  ଏହା ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଭିନେଗାର ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ଛେନା ଛିଣ୍ଡି ଯିବା ପରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟାଇ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଛେନାକୁ ଏକ କପଡ଼ାରେ ଛାଣି ପାଣି ନିଗାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ନିଗିଡ଼ି ଗଲେ ଛେନାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ କରେଇରେ ୧ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଗରମ କରି ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଏହା ଅଧାରୁ ଅଧିକ କମି ମଲାଇ ପରି ଗାଢ଼ା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଳାଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଚିନି ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଛେନା, ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟସ୍‌ ପକାଇ ଡ୍ରାଏ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ।

ଗ୍ୟାସ୍‌ ବନ୍ଦ କରି ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ହାତରେ ଏହାକୁ ଲଡ଼ୁର ଆକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ।  ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ମଲାଇ ଲଡ଼ୁ।

The post ଏଥର ରାକ୍ଷୀରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ମଲାଇ ଲଡ଼ୁ appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-08-19 14:46:16 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/08/19144141/ladu-1.jpg
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଦହି ଛୁଙ୍କ ମାଛ ମସଲା https://odishareporter.in/life-style/curd-fish-fry-recipe-666646 Fri, 13 Aug 2021 08:36:16 +0000 https://odishareporter.in/?p=666646

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ମାଛ, ଦହି, ଲୁଣ,  ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଟମାଟୋ, ଅଦାରସୁଣ , ଦହି, ଗରମ ମସଲାଗୁଣ୍ଡ, ସୋରିଷ, ଜୀରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର । ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ମାଛକୁ ଧୋଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି, ଅଦାରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଦହି, ଗରମ ମସଲାଗୁଣ୍ଡ, ଓ ଲୁଣ ପକାଇ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ  ମସଲା […]

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଦହି ଛୁଙ୍କ ମାଛ ମସଲା appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ମାଛ, ଦହି, ଲୁଣ,  ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଟମାଟୋ, ଅଦାରସୁଣ , ଦହି, ଗରମ ମସଲାଗୁଣ୍ଡ, ସୋରିଷ, ଜୀରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ମାଛକୁ ଧୋଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି, ଅଦାରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଦହି, ଗରମ ମସଲାଗୁଣ୍ଡ, ଓ ଲୁଣ ପକାଇ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ  ମସଲା ଗୋଳା ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ରଖନ୍ତୁ।

ପୁଣି କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସୋରିଷ, ଜୀରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଛୁଙ୍କ ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଦହିରେ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦହି ଛୁଙ୍କକୁ ଭଜା ମାଝ ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଦହି ଛୁଙ୍କ ମାଛ ମସଲା। ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହ ଏହାର ମଜା ନେଇପାରିବେ।

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଦହି ଛୁଙ୍କ ମାଛ ମସଲା appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-08-13 14:07:33 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/08/13140645/fish-1.jpg
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଦମ୍‌ ଦହି ମାଂସ https://odishareporter.in/life-style/mutton-curry-recipe-664512 Thu, 05 Aug 2021 06:46:23 +0000 https://odishareporter.in/?p=664512

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଖାସି ମାଂସ, ଦହି, ଲେମ୍ବୁ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ ,ଲୁଣ ଓ ତେଲ, ଅଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:  ପ୍ରଥମେ ଖାସି ମାଂସକୁ ଧୋଇ ରଖନ୍ତୁ। ମାଂସରେ ଦହି, ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, କଟା ପିଆଜ, ଲୁଣ ଓ ତେଲ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାରିନେଟ କରନ୍ତୁ। ମାଂସ ମ୍ୟାରିନେଟ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ କିଛି […]

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଦମ୍‌ ଦହି ମାଂସ appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଖାସି ମାଂସ, ଦହି, ଲେମ୍ବୁ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ପିଆଜ, ଅଦା ରସୁଣ ,ଲୁଣ ଓ ତେଲ, ଅଟା

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:  ପ୍ରଥମେ ଖାସି ମାଂସକୁ ଧୋଇ ରଖନ୍ତୁ। ମାଂସରେ ଦହି, ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, କଟା ପିଆଜ, ଲୁଣ ଓ ତେଲ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାରିନେଟ କରନ୍ତୁ। ମାଂସ ମ୍ୟାରିନେଟ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ  ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ଛୋଟ ହାଣ୍ଡିରେ ମ୍ୟାରିନେଟ ହୋଇଥିବା ମାଂସକୁ ରଖି ସେହି ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଅଟାର ଦମ୍‌ ଦେଇ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ଚୁଲି ଲଗାଇ ହାଣ୍ଡିକୁ ବସାଇ ୪୦ରୁ ୫୦ ମିନିଟ୍‌ ଯାଏ ମାଂସ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ଦମ୍‌ ଦହି ମାଂସ। ଏହାକୁ ଗରମାଗରମ ଭାତ, କିମ୍ବା ରୁଟି ସହ ଖାଇପାରିବେ।

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଦମ୍‌ ଦହି ମାଂସ appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom, odia food recipe 2021-08-05 14:57:04 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/08/05121525/mutton-curry.jpg
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କଡ଼ି ପକୋଡ଼ା https://odishareporter.in/life-style/recipe-of-kadi-pakoda-663003 Fri, 30 Jul 2021 09:04:54 +0000 https://odishareporter.in/?p=663003

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ବେସନ,ଦହି, ଲୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ହଳଦି, ଭୁର୍ସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅଦାରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ପିଆଜ, ହେଙ୍ଗୁ, ରିଫାଇନ୍‌ ତେଲ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଦହିରେ କିଛି ପାଣି ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ଫେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦି ପାଉଡ଼ର, ଅଳ୍ପ ବେସନ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦାରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାନ୍ତୁ।  ଯେପରି ପତଳା ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏହାପରେ  ଗ୍ୟାସ୍‌ ଅନ୍‌ କରି ଆଞ୍ଚ ସିମ୍‌ ରଖନ୍ତୁ […]

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କଡ଼ି ପକୋଡ଼ା appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ବେସନ,ଦହି, ଲୁଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ହଳଦି, ଭୁର୍ସଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଅଦାରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ପିଆଜ, ହେଙ୍ଗୁ, ରିଫାଇନ୍‌ ତେଲ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଦହିରେ କିଛି ପାଣି ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ଫେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦି ପାଉଡ଼ର, ଅଳ୍ପ ବେସନ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦାରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାନ୍ତୁ।  ଯେପରି ପତଳା ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ।

ଏହାପରେ  ଗ୍ୟାସ୍‌ ଅନ୍‌ କରି ଆଞ୍ଚ ସିମ୍‌ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ୟାନ୍‌ ବସାନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଦହି ଘୋଳ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। । ଏହାକୁ ପାଖାପାଖି ୪୦ ମିନିଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାନ୍ତୁ, ଯେପରି ତାହା ତଳେ ଲାଗି ନ ଯିବା।

ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ପିଆଜ, ବେସନ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ମିଶାଇ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ଏକ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। କରେଇରେ ତେଲ ବସାଇ   ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାଣି ପକୁଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦହି ଘୋଳ ଫୁଟି ଫୁଟି ଅଧା ହୋଇଗଲେ ସେଥିରେ ପକୁଡ଼ି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍‌ରେ ଏକ ପ୍ୟାନ୍‌ ବସାଇ ସେଥିରେ କିଛି ରିଫାଇନ୍‌ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ  ଫୁଟଣ, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଭୁର୍ସଙ୍ଗ ପତ୍ର , ହେଙ୍ଗୁ, କିଛି ଲାଲ ଲଙ୍କା ପାଉଡର ପକାନ୍ତୁ । ଏବେ ଏହାକୁ ଦହି ମିଶ୍ରଣରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦହି କଡ଼ି। ଏହାକୁ ଗରମଗରମ ଭାତ ସହ ପରଷନ୍ତୁ।

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କଡ଼ି ପକୋଡ଼ା appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-07-30 14:35:36 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/07/30143319/kadi-pakoda-2.jpg
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବାଦାମ ହାଲୱା https://odishareporter.in/life-style/badam-halwa-recipe-661863 Mon, 26 Jul 2021 06:56:46 +0000 https://odishareporter.in/?p=661863

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ପିସ୍ତାବାଦାମ, ସୁଜି, ଚିନି, ଦେଶୀ ଘିଅ, କ୍ଷୀର, ପାଣି।  ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଗରମ ପାଣିରେ ପିସ୍ତାବାଦାମକୁ ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତା’ ଉପର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଏକ କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ପୂରା ଡ୍ରାଏ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡି କରି ଏକ ପାଉଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଏକ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ଦେଶୀ ଘିଅ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ସୁଜି ପକାଇ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା […]

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବାଦାମ ହାଲୱା appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ପିସ୍ତାବାଦାମ, ସୁଜି, ଚିନି, ଦେଶୀ ଘିଅ, କ୍ଷୀର, ପାଣି। 

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଗରମ ପାଣିରେ ପିସ୍ତାବାଦାମକୁ ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତାଉପର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼ାଇ ଏକ କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ପୂରା ଡ୍ରାଏ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡି କରି ଏକ ପାଉଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।

ଏବେ ଏକ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ଦେଶୀ ଘିଅ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ସୁଜି ପକାଇ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହାଳକା ଲାଲ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ବାଦାମ ପାଉଡ଼ର ପକାନ୍ତୁ। ଆଞ୍ଚ ସ୍ଲୋ କରି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ଫୁଟିଲେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ, ଯେପରି ତଳେ ନ ଲାଗିବ। ଏହାପରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ କିଛି କେଶର, କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ନିଜର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ, ଚିନି ପକାନ୍ତୁ। 

ଏବେ ଗରମାଗରମ ପ୍ଲେଣ୍ଟକୁ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ ବାଦାମ ହାଲୱା। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟସ୍‌ ଦେଇ ଏହାକୁ ସଜାଇ ପାରିବେ।  ଏହାକୁ ପୂଜାପର୍ବରେ ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ।  

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବାଦାମ ହାଲୱା appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-07-26 12:26:46 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/07/26122625/badam-halwa.jpg
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଣିରତ୍ନ https://odishareporter.in/life-style/pron-maniratna-recipe-at-home-661117 Fri, 23 Jul 2021 08:36:18 +0000 https://odishareporter.in/?p=661117

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ସଜନା ଛୁଇଁ, ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ, ପିଆଜ, ଅଦାରସୁଣ,  ଟମାଟୋ, କାଜୁ, ଗରମ ମସଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:  ପ୍ରଥମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଲୁଣ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତାକୁ ଭାଜି ରଖନ୍ତୁ। ସେହିପରି ସଜନା ଛୁଇଁକୁ  ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କାଟି  ଅଳ୍ପ ଭାଜି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଫୁଟଣ ପକାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ ଓ କଟା […]

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଣିରତ୍ନ appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ସଜନା ଛୁଇଁ, ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ, ପିଆଜ, ଅଦାରସୁଣ,  ଟମାଟୋ, କାଜୁ, ଗରମ ମସଲା।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:  ପ୍ରଥମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଓ ଲୁଣ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତାକୁ ଭାଜି ରଖନ୍ତୁ। ସେହିପରି ସଜନା ଛୁଇଁକୁ  ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କାଟି  ଅଳ୍ପ ଭାଜି ରଖନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଫୁଟଣ ପକାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ ଓ କଟା ଟମାଟୋ ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ।  ପିଆଜ ଭାଜି ହେବା ପରେ ଅଦାରସୁଣ ବଟା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ କଷନ୍ତୁ। ମସଲା କଷି ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଭଜା ଛୁଇଁକୁ ପକାଇ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଭଜା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇ କଷନ୍ତୁ।

କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ କାଜୁ ବଟା ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ୨ରୁ ୩ ମିନିଟ୍‌ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।  କିଛି ସମୟ ପରେ ତରକାରୀରେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଚୁଲିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଣିରତ୍ନ। ଏହାକୁ ଗରମ ଭାତ, କିମ୍ବା ରୁଟି ସହ ଖାଇ ହେବ।

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଣିରତ୍ନ appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-07-23 14:06:18 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/07/23140410/pron-1.jpg
ମାତ୍ର ୫ଟି ଜିନିଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମଗଜ ଲଡ଼ୁ https://odishareporter.in/life-style/recipe-of-magaj-ladu-659014 Thu, 15 Jul 2021 08:57:57 +0000 https://odishareporter.in/?p=659014

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ଅଟା, ଘିଅ, ଚିନି, ଗୁଜରାତି, ଲବଙ୍ଗ । ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ସିମ୍‌ କରି ଏକ  ପ୍ୟାନ୍‌ ବସାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଟା ପକାଇ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଅଟା କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଭାଜନ୍ତୁ। କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଘିଅ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରି ସେଥିରେ ଚିନି ଓ ଗଜରାତି, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ […]

The post ମାତ୍ର ୫ଟି ଜିନିଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମଗଜ ଲଡ଼ୁ appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:  ଅଟା, ଘିଅ, ଚିନି, ଗୁଜରାତି, ଲବଙ୍ଗ ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ସିମ୍‌ କରି ଏକ  ପ୍ୟାନ୍‌ ବସାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଟା ପକାଇ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଅଟା କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଭାଜନ୍ତୁ। କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଘିଅ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରି ସେଥିରେ ଚିନି ଓ ଗଜରାତି, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହାଲକା ଉଷୁମ ଥିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ହାତରେ ଗୁଳା କରି ମଗଜ ଲଡୁ ଆକାର ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏଠାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଅଟା ନେବେ ଘିଅ ତାହାର ଅଧା ନେବେ। ଫଳରେ ମଗଜ ଲଡ଼ୁର ନିଆର ସ୍ୱାଦ ପାଇପାରିବେ।

The post ମାତ୍ର ୫ଟି ଜିନିଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମଗଜ ଲଡ଼ୁ appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-07-15 14:29:05 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/07/15142724/magaj-ladu.jpg
ରଥଯାତ୍ରାରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ସାଗର https://odishareporter.in/life-style/recipe-of-khir-sagar-658221 Mon, 12 Jul 2021 07:24:32 +0000 https://odishareporter.in/?p=658221

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ; କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଚିନି, ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ମଇଦା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଏକ ନନ୍‌ଷ୍ଟିକ୍‌ କରେଇରେ କ୍ଷୀj ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଯେତିକ କ୍ଷୀର ନେବେ ତାହା ଅଧା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତର ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ଫୁଟି ଫୁଟି ରାବିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଚିନି ପକାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଛେନାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ ରଖି ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଚିକଣ କରି ଦଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ମଇଦା […]

The post ରଥଯାତ୍ରାରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ସାଗର appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ; କ୍ଷୀର, ଛେନା, ଚିନି, ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ମଇଦା

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଏକ ନନ୍‌ଷ୍ଟିକ୍‌ କରେଇରେ କ୍ଷୀj ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଯେତିକ କ୍ଷୀର ନେବେ ତାହା ଅଧା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତର ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ଫୁଟି ଫୁଟି ରାବିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଚିନି ପକାନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ଛେନାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ ରଖି ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଚିକଣ କରି ଦଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ମଇଦା ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍‌ ଆକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ଚିନି, ପାଣି ମିଶାଇ ତାହାକୁ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁର କରନ୍ତୁ।  ଚିନି ସିରା ଫୁଟିଲେ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିଥିବା ବଲ୍‌କୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏବେ ରସଗୋଲାକୁ ସିରାରୁ ବାହାର କରି ରାବିଡିରେ ପକାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ  ସେଥିରେ ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ସର୍ଭିଙ୍ଗ ବାଉଲରେ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ।

The post ରଥଯାତ୍ରାରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ସାଗର appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-07-12 12:54:32 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/07/12125403/khir-sagar.jpg
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ ନବାବୀ ପନୀର https://odishareporter.in/life-style/recipe-of-nawabi-paneer-657767 Sat, 10 Jul 2021 07:23:41 +0000 https://odishareporter.in/?p=657767

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ପନୀର, କାଜୁ, କ୍ରିମ୍‌, ବଟର, ପିଆଜ, ଅଦା,ରସୁଣ, ଜିରା, ରିଫାଇନ୍‌ ତେଲ, ଲୁଣ, ଧନିଆ ପାଉଡର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଗରମ ମସଲା, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା,ଧନିଆପତ୍ର, ଦହି । ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ପକାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଜିରା ପକାନ୍ତୁ। ଜିରା ଫୁଟିଲେ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ, କିଛି କାଜୁ ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଅଦାରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ହାଲକା ଭାବେ […]

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ ନବାବୀ ପନୀର appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ପନୀର, କାଜୁ, କ୍ରିମ୍‌, ବଟର, ପିଆଜ, ଅଦା,ରସୁଣ, ଜିରା, ରିଫାଇନ୍‌ ତେଲ, ଲୁଣ, ଧନିଆ ପାଉଡର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଗରମ ମସଲା, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା,ଧନିଆପତ୍ର, ଦହି ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ପକାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଜିରା ପକାନ୍ତୁ। ଜିରା ଫୁଟିଲେ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ, କିଛି କାଜୁ ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଅଦାରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ହାଲକା ଭାବେ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଦେଇ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରି ତାକୁ ଥଣ୍ତା କରି   ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖଦଡ ଅଂଶ ବାହାରିଯିବ ।

ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସରେ ଏକ ପ୍ୟାନ୍‌ ବସାଇ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କିଛି ବଟର ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ୟୁରିକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ।  ଏହା ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଲେ ଆଞ୍ଚ ଧିମା କରି ସେଥିରେ ଦହି ମିଶାନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଫ୍ରେଶ କ୍ରିମ୍ ମିଶାଇ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସିମ୍‌ କରି କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।   ଏହାପରେ ସେଥିରେ ପନୀର ପକାଇ ସିମ୍‌ କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗରମ ମସଲା ପକାନ୍ତୁ।
ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ନବାବୀ ପନୀର।  ଏହାକୁ  ଧନିଆପତ୍ର ପକାଇ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ।  ଗରମାଗରମ ରୁଟି ପରଟା କିମ୍ବା ନାନ୍‌ ସହ ଏହାର ମଜା ଉଠାଇ ପାରିବେ।

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ ନବାବୀ ପନୀର appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-07-10 12:55:28 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/07/10125153/nababi-paneer.jpg
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏଗ୍‌ ଚିଲ୍ଲି https://odishareporter.in/life-style/egg-chilli-recipe-657248 Thu, 08 Jul 2021 07:13:48 +0000 https://odishareporter.in/?p=657248

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କ୍ୟାପସିକମ୍‌, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣ, ଅଣ୍ଡା, ସିଜୱାଇନ୍‌ ସସ୍‌, ଟମାଟୋ ସସ୍‌, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ମଇଦା,  ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ରିଫାଇନ୍‌ ତେଲ, ଚାଇନିଜ ସଲଟ । ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଅଣ୍ଡାକୁ ୪ ଖଣ୍ଡ ଲେଖା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏକ ବାଉଲରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ମଇଦା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ସିଜୱାଇନ୍‌ ସସ୍‌, ଅଣ୍ଡା କେଶର ମିଶାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକାଇ ତାହାକୁ […]

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏଗ୍‌ ଚିଲ୍ଲି appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କ୍ୟାପସିକମ୍‌, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣ, ଅଣ୍ଡା, ସିଜୱାଇନ୍‌ ସସ୍‌, ଟମାଟୋ ସସ୍‌, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ମଇଦା,  ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ରିଫାଇନ୍‌ ତେଲ, ଚାଇନିଜ ସଲଟ ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଅଣ୍ଡାକୁ ୪ ଖଣ୍ଡ ଲେଖା କରି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏବେ ଏକ ବାଉଲରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ମଇଦା, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ସିଜୱାଇନ୍‌ ସସ୍‌, ଅଣ୍ଡା କେଶର ମିଶାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ପକାଇ ତାହାକୁ ଗୋଳାଇ ଏକ ପତଳା ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏକ ପ୍ଲେଟରେ କିଛି ମଇଦା ନିଅନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡା ପିସ୍‌କୁ ମଇଦାରେ ଗୋଳାଇ ଘୋଳରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତୁ। ଏକ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ।  ଏହାପରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ପକାଇ ତାହାକୁ ମିଡିୟମ ଆଞ୍ଚରେ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ।

ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ  କିଛି ତେଲ ନେଇ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ହୋଇଥିବା ଅଦା, ରସୁଣ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପକାଇ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ । ଏବେ ସେଥିରେ ପିଆଜ, କ୍ୟାପସିକମ୍‌  ପକାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପରେ ସେଥିରେ ସିଜୱାଇନ୍‌ ସସ୍‌, ଚାଇନିଜ ସଲଟ, ଲୁଣ, ଗୋଳମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ସୋୟା ସସ୍‌, ଟମାଟୋ ସସ୍‌, ଭିନେଗାର ପକାଇ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ  ତାହାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏବେ ଏକ ଛୋଟ ବାଉଲରେ କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ନେଇ ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇ ଏହି ଘୋଳକୁ କରେଇରେ ପକାଇ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ତାହା ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରାଏକୁ ପକାଇ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ବନଦ କରି ଅଣ୍ଡା ଚିଲ୍ଲିକୁ ଏକ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରି ତାହା ଉପରେ ଧନିଆପତ୍ର ପକାନ୍ତୁ। ଏବେ ଗରମାଗରମ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟି ଅଣ୍ଡା ଚିଲ୍ଲି।

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏଗ୍‌ ଚିଲ୍ଲି appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-07-08 12:43:48 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/07/08124257/egg-chili.jpg
ଘରେ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଦୋ ପିଆଜା https://odishareporter.in/life-style/recipe-of-bhendi-dopiaja-656325 Mon, 05 Jul 2021 05:52:27 +0000 https://odishareporter.in/?p=656325

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:ଭେଣ୍ଡି, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ, ଲୁଣ, ହଳଦି, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ,  ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ରିଫାଇନ୍‌ ତେଲ । ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ  ଭେଣ୍ଡିକୁ ଧୋଇ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ।  ଏହାପରେ ଏକ ପିଆଜକୁ ସ୍ଲାଇସ୍‌ କରି ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଆଜକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ତେଲ ଗରମ କରି କିଛି ଜିରା ପକାନ୍ତୁ ।  […]

The post ଘରେ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଦୋ ପିଆଜା appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:ଭେଣ୍ଡି, ପିଆଜ, ରସୁଣ ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ, ଲୁଣ, ହଳଦି, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ,  ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ରିଫାଇନ୍‌ ତେଲ ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ  ଭେଣ୍ଡିକୁ ଧୋଇ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ।  ଏହାପରେ ଏକ ପିଆଜକୁ ସ୍ଲାଇସ୍‌ କରି ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଆଜକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ତେଲ ଗରମ କରି କିଛି ଜିରା ପକାନ୍ତୁ ।  ଜିରା ଫୁଟିଲେ ସେଥିରେ ରସୁଣ ଓ ଅଦା କଟା ପକାନ୍ତୁ।   ଏହାପରେ ସ୍ଲାଇସ୍‌ କଟା ଯାଇଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଏହା ହାଲକା ଫ୍ରାଏ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଭାଜନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ କାଟି ପକାନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ହଳଦି, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ପକାଇ ଗୋଳାନ୍ତୁ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ତେଲ ପକାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଟିଥିବା ପିଆଜକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।  ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଭେଣ୍ଡି ପକାଇ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହାକୁ ନେଇ ମସଲା ଥିବା ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ପକାଇ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ।  କିଛି ସମୟ ପରେ ଭେଣ୍ଡି ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେବା ପରେ ତାହାକୁ ବାହାର କରି ଗରମାଗରମ ପରଷନ୍ତୁ।

The post ଘରେ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି ଦୋ ପିଆଜା appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-07-05 11:22:27 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/07/05112130/bhendi-dopiaja.jpg
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଲଲର ‘ଚିକେନ ଚଙ୍ଗେଜି’ https://odishareporter.in/life-style/recipe-of-chicken-changezi-655588 Fri, 02 Jul 2021 07:06:43 +0000 https://odishareporter.in/?p=655588

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଚିକେନ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ମିଲ୍କ କ୍ରିମ୍‌, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି,  ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଟମାଟୋ, ଚାଟ ମସଲା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ରିଫାଇନ୍‌ ତେଲ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଦହି ନେଇ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଦା, ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଚିକେନ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ […]

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଲଲର ‘ଚିକେନ ଚଙ୍ଗେଜି’ appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଚିକେନ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ମିଲ୍କ କ୍ରିମ୍‌, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି,  ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଟମାଟୋ, ଚାଟ ମସଲା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ରିଫାଇନ୍‌ ତେଲ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଦହି ନେଇ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଅଦା, ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଚିକେନ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ମ୍ୟାରିନେଟ କରି ଫ୍ରିଜରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ଏକ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ମିଡିୟମ ଆଞ୍ଚରେ ଚିକେନକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଚିକେନ୍‌କୁ ବାହାର କରି ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ।  ସେଥିରେ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇ କିଛି ସମୟ କଷନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ,  ଅଦାରସୁଣ , ଲୁଣ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର,  ଭଜା ଜିରା ପାଉଡର, ଗରମ ମସଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭାଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍‌କୁ ସିମ୍‌ କରି ମସଲାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ତେଲ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ସେଥରେ କ୍ଷୀର ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ।  ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଥିବା ଚିକେନ ପକାଇ ଏହାକୁ ସିମ୍‌ କରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ପରେ ସେଥିରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଚାର୍ଟ ମସାଲା, କ୍ରିମ୍‌ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ।  କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତାହାକୁ ଏକ ବାଉଲରେ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଗରମାଗରମ ରୁଟି କିମ୍ବା ନାନ ସହ ଏହାର ମଜା ନେଇପାରିବେ।

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଲଲର ‘ଚିକେନ ଚଙ୍ଗେଜି’ appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-07-02 12:36:43 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/07/02123452/ccc.jpg
ଘରେ କମ୍‌ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେଶମୀ ପନୀର https://odishareporter.in/life-style/rashmi-paneer-recipe-655221 Thu, 01 Jul 2021 03:50:11 +0000 https://odishareporter.in/?p=655221

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ପନୀର, କ୍ରିମ୍‌, ରିଫାଇନ୍‌ ତେଲ, ଜିରା, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, କ୍ୟାପ୍‌ସିକମ୍‌, ଟମାଟୋ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଓ ଧନିଆ ପତ୍ର। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଜିରା ପକାନ୍ତୁ। ଜିରା ଫୁଟିଲେ ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍‌ସିକମ୍‌ ଓ ଟମାଟୋ ପକାଇ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଦାରୁସଣ ପେଷ୍ଟ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ, ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା […]

The post ଘରେ କମ୍‌ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେଶମୀ ପନୀର appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ପନୀର, କ୍ରିମ୍‌, ରିଫାଇନ୍‌ ତେଲ, ଜିରା, ପିଆଜ, ଅଦା, ରସୁଣ, କ୍ୟାପ୍‌ସିକମ୍‌, ଟମାଟୋ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା ଓ ଧନିଆ ପତ୍ର।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଜିରା ପକାନ୍ତୁ। ଜିରା ଫୁଟିଲେ ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍‌ସିକମ୍‌ ଓ ଟମାଟୋ ପକାଇ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଦାରୁସଣ ପେଷ୍ଟ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ, ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ।

ପାଣି ଫୁଟିଲେ ଆଞ୍ଚକୁ ସିମ୍‌ କରି କ୍ୟୁବ ସାଇଜରେ କଟା ହୋଇଥିବା ପନୀରକୁ ପକାନ୍ତୁ । ଏବେ ସେଥିରେ କ୍ରିମ୍ ପକାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗରମ ମସଲା ଓ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ରେଶମୀ ପନୀର।

ଏବେ ଏହାକୁ ବାଉଲରେ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଗରମାଗରମ ରୁଟି କିମ୍ବା ଭାତ ସହ ଖାଇପାରିବେ।

The post ଘରେ କମ୍‌ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେଶମୀ ପନୀର appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-07-01 10:24:52 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/07/01091749/rashmi-paneer.jpg
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦହି ପନୀର https://odishareporter.in/life-style/recipe-of-dahi-paneer-654649 Tue, 29 Jun 2021 04:42:36 +0000 https://odishareporter.in/?p=654649

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ପନୀର, ଦହି, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ତେଲ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, କାଜୁ, ଧନିଆ ପାଉଡର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, କ୍ରିମ, ପୁଦିନା ପତ୍ର ଓ ଧନିଆ ପତ୍ର । ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ପନୀରକୁ କ୍ୟୁବ୍‌ ସାଇଜ୍‌ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ବାଉଲରେ ରିଫାଇନ୍‌ ତେଲ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ମିଶାଇ ଏକ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ପନୀରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ମ୍ୟାରିନେଟ୍‌ କରି […]

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦହି ପନୀର appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ପନୀର, ଦହି, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ତେଲ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, କାଜୁ, ଧନିଆ ପାଉଡର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, କ୍ରିମ, ପୁଦିନା ପତ୍ର ଓ ଧନିଆ ପତ୍ର ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ପନୀରକୁ କ୍ୟୁବ୍‌ ସାଇଜ୍‌ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ବାଉଲରେ ରିଫାଇନ୍‌ ତେଲ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ମିଶାଇ ଏକ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ପନୀରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ମ୍ୟାରିନେଟ୍‌ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ଏକ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ତେଲ ଗରମ କରି ପନିରକୁ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ସେହି ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇ କଟା ହୋଇଥିବା ଅଦା ଓ ଗୁଜରାତିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ପକାନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଦହି ନେଇ ସେଥିରେ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପାଉଡର ଓ ସିଝା କାଜୁ ପେଷ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହି ଘୋଳକୁ ତେଲ ଗରମ ଥିବା ପ୍ୟାନରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ମସଲା ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ପାଣି  ଓ ଲୁଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପକାନ୍ତୁ।  ତା’ପରେ ପନୀର ପକାଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟାଇ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସୁଆଦିଆ ଦହି ପନୀର।

ଏବେ ତା’ ଉପରେ କିଛି କ୍ରିମ, ପୁଦିନା ଓ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ।

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଦହି ପନୀର appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-06-29 10:23:23 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/06/29101056/paneer.jpg
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସୁଆଦିଆ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପୁଡିଂ https://odishareporter.in/life-style/recipe-of-mango-pudding-653990 Sat, 26 Jun 2021 07:38:35 +0000 https://odishareporter.in/?p=653990

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ : ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ଚିନି, କ୍ଷୀର, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ପାଚିଲା  ଆମ୍ବ ରସ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଚିନି, କ୍ଷୀର ପକାଇ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ ପାତ୍ରରେ ଯେତିକି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ସେତିକି କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଘୋଳାଇ ଏକ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ଏକ କରେଇ ବସାଇ ଆମ୍ବ ଘୋଳକୁ ପକାନ୍ତୁ। ମିଡିୟମ ଆଞ୍ଚରେ ତାହାକୁ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ। […]

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସୁଆଦିଆ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପୁଡିଂ appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ : ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ଚିନି, କ୍ଷୀର, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ।

ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ପାଚିଲା  ଆମ୍ବ ରସ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଚିନି, କ୍ଷୀର ପକାଇ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏକ ପାତ୍ରରେ ଯେତିକି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ସେତିକି କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଘୋଳାଇ ଏକ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ।

ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ଏକ କରେଇ ବସାଇ ଆମ୍ବ ଘୋଳକୁ ପକାନ୍ତୁ। ମିଡିୟମ ଆଞ୍ଚରେ ତାହାକୁ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ତାହା ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆଞ୍ଚକୁ ସିମ୍‌ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଘୋଳକୁ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଏହାଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିକି ଅଧା ହୋଇଗଲେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରି ତାହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତୁ।

ଏବେ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖି ତା’ ଉପରେ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ସଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହାକୁ  ଫ୍ରିଜରେ ୨ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ   ପ୍ଲେଟରେ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପୁଡିଂ।

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସୁଆଦିଆ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପୁଡିଂ appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-06-26 13:09:53 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/06/26130618/mango-pudding.jpg
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ମସ୍‌ରୁମ୍‌ କ୍ରିପ୍‌ସି ଫିସ୍‌ ଫ୍ରାଏ  https://odishareporter.in/life-style/recipe-of-masroom-cripsy-fish-fry-651944 Fri, 25 Jun 2021 05:22:33 +0000 https://odishareporter.in/?p=651944

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ମାଛ, ରସୁଣ, ଧନିଆ ପତ୍ର, କାଜୁ, ଲୁଣ, ଅଏଲ, ମସରୁମ, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, କର୍ଣଫ୍ଲୋର, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ଲେମନ ଗ୍ରାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ : ପ୍ରଥମେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ରସୁଣ, କାଜୁ, ଲୁଣ, ତେଲ ମିଶାଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ l ଏହି ରେସିପି ପାଇଁ ପେଟି ମାଛ ନିଅନ୍ତୁ l ଏବେ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ମାରିନେଟ କରି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ l ଏଥର ଏକ ପ୍ୟାନରେ […]

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ମସ୍‌ରୁମ୍‌ କ୍ରିପ୍‌ସି ଫିସ୍‌ ଫ୍ରାଏ  appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ମାଛ, ରସୁଣ, ଧନିଆ ପତ୍ର, କାଜୁ, ଲୁଣ, ଅଏଲ, ମସରୁମ, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, କର୍ଣଫ୍ଲୋର, ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ଲେମନ ଗ୍ରାସ,

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ : ପ୍ରଥମେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ରସୁଣ, କାଜୁ, ଲୁଣ, ତେଲ ମିଶାଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ l

ଏହି ରେସିପି ପାଇଁ ପେଟି ମାଛ ନିଅନ୍ତୁ l ଏବେ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ମାରିନେଟ କରି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ l

ଏଥର ଏକ ପ୍ୟାନରେ ତେଲ ଗରମ କରି ରସୁଣ, ଧନିଆ ପତ୍ର କଟାକୁ ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ l ପରେ ସେଥିରେ ଟିକଟିକ କଟା ହୋଇଥିବା ମସରୁମ, ଲୁଣ, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ପକାଇ ଭାଜନ୍ତୁ l

ଏହା ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ l

ଏବେ 2 ଖଣ୍ଡ ମାଛ ମଝିରେ ଛତୁ ପୂର ଦେଇ ତାହାକୁ ଲେମନ ଗ୍ରାସରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ l

ଏହାପରେ ଏକ ପ୍ୟାନରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସିମରେ ମାଛକୁ ଭାଜନ୍ତୁ l ଉଭୟ ପଟ ଗୋଲଡେନ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପରେ ଲେମନ ଗ୍ରାସକୁ ବାହାର କରି ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ଲେଟରେ ରଖି କିଛି ସସ ସହ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ l

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ମସ୍‌ରୁମ୍‌ କ୍ରିପ୍‌ସି ଫିସ୍‌ ଫ୍ରାଏ  appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-06-25 11:16:12 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/06/25105011/fish-frty.jpg
ଘରେ ଫଟାଫଟ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରୁଟ କ୍ରିମ ସାଲାଡ https://odishareporter.in/life-style/recipe-of-fruit-cream-salad-653436 Thu, 24 Jun 2021 08:09:55 +0000 https://odishareporter.in/?p=653436

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଦହି, କ୍ଷୀର, କ୍ରୀମ୍‌, ଚିନି, ବ୍ଲାକ ସଲ୍ଟ, କେଶର, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଗୁଜୁରାତି, , ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁର, କଦଳୀ, ଡାଳିମ୍ବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ କିଛି କେଶରରେ ହାଲକା ଗରମ କ୍ଷୀର ଗୋଳାଇ ତାହାକୁ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ବାଉଲରେ ଦହି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କିଛି ଚିନି, କ୍ରିମ, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ବ୍ଲାକ ସଲ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାନ୍ତୁ।  ଏହାପରେ ସେଥିରେ କେଶର […]

The post ଘରେ ଫଟାଫଟ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରୁଟ କ୍ରିମ ସାଲାଡ appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଦହି, କ୍ଷୀର, କ୍ରୀମ୍‌, ଚିନି, ବ୍ଲାକ ସଲ୍ଟ, କେଶର, ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଗୁଜୁରାତି, , ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁର, କଦଳୀ, ଡାଳିମ୍ବ।

ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ କିଛି କେଶରରେ ହାଲକା ଗରମ କ୍ଷୀର ଗୋଳାଇ ତାହାକୁ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ଏକ ବାଉଲରେ ଦହି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କିଛି ଚିନି, କ୍ରିମ, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ବ୍ଲାକ ସଲ୍ଟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାନ୍ତୁ।  ଏହାପରେ ସେଥିରେ କେଶର କ୍ଷୀର ପକାନ୍ତୁ।

ସେଥିରେ କଟା ହୋଇଥିବା, ସେଓ, ଅଙ୍ଗୁର, କଦଳୀ, ଡାଳିମ୍ବ ଦାନା ପକାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାନ୍ତୁ।  ଏହାପରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ତାକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ  ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରି ତା ଉପରେ ଡାଳିମ୍ବ ଦାନା, କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଇ ସଜାନ୍ତୁ। ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଖୁବ୍‌ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫ୍ରୁଟ କ୍ରିମ ସାଲାଡ

The post ଘରେ ଫଟାଫଟ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରୁଟ କ୍ରିମ ସାଲାଡ appeared first on Odisha Reporter.

]]>
left bottom 2021-06-24 13:40:33 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/06/24133815/DDD.jpg
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ପନିର କେଶରିୟା https://odishareporter.in/life-style/panir-kesariya-recipe-651676 Thu, 17 Jun 2021 08:35:01 +0000 https://odishareporter.in/?p=651676

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କ୍ଷୀର, ପନିର, କେଶର, ଲୁଣ, ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ, କନଡେନ୍ସଡ଼ ମିଲ୍କ, ଚିନି, ଆଲମଣ୍ଡ, ରିଫାଇନ l ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଏକ ପ୍ୟାନରେ କିଛି ରିଫାଇନ ପକାନ୍ତୁ l ଏହା ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଗ୍ୟାସକୁ ସିମ କରି ସେଥିରେ ଆଲମଣ୍ଡ ପକାଇ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ ହେବା ଯାଏ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ l ଏହାକୁ ବାହାର କରି ଗ୍ୟାସରେ ଏକ ପାତ୍ର ବସାଇ କ୍ଷୀର ଫୁଟାନ୍ତୁ l କ୍ଷୀର ବହଳ ହେଲେ ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ, […]

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ପନିର କେଶରିୟା appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କ୍ଷୀର, ପନିର, କେଶର, ଲୁଣ, ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ, କନଡେନ୍ସଡ଼ ମିଲ୍କ, ଚିନି, ଆଲମଣ୍ଡ, ରିଫାଇନ l

ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଏକ ପ୍ୟାନରେ କିଛି ରିଫାଇନ ପକାନ୍ତୁ l ଏହା ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଗ୍ୟାସକୁ ସିମ କରି ସେଥିରେ ଆଲମଣ୍ଡ ପକାଇ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ ହେବା ଯାଏ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ l

ଏହାକୁ ବାହାର କରି ଗ୍ୟାସରେ ଏକ ପାତ୍ର ବସାଇ କ୍ଷୀର ଫୁଟାନ୍ତୁ l କ୍ଷୀର ବହଳ ହେଲେ ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ, ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାନ୍ତୁ l ଏହା କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି କେଶର ପକାନ୍ତୁ l

କେଶର ଭଲଭାବେ ଫୁଟିଲେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଚିନି, ପନିର ପକାଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟାଇ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ l

ଏବେ ଏହାକୁ ବାଉଲରେ ସର୍ଭ କରି ତା ଉପରେ ଆଲମଣ୍ଡ ଫ୍ରାଏକୁ ସଜେଇ ପରସନ୍ତୁ l

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ପନିର କେଶରିୟା appeared first on Odisha Reporter.

]]>
right bottom 2021-06-19 12:19:37 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/06/19121911/paneer1.jpg
ରଜ ସ୍ପେଶାଲ: ଘରେ କରନ୍ତୁ ସୁଆଦିଆ ମୁଆଁ ପିଠା https://odishareporter.in/life-style/recipe-of-munaa-pitha-for-raj-650843 Mon, 14 Jun 2021 06:06:31 +0000 https://odishareporter.in/?p=650843

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଚାଉଳ, ବିରି, ନଡ଼ିଆ, ଛେନା, ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜରାତି ଓ ଲୁଣ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳ ଓ ବିରିକୁ ବତୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ l ଏହାକୁ ବାଟି ଭଲ ଭାବେ ଫେଣି ୭-୮ ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୂର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଚୁଲା ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇ ବସାଇ ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ।  ଏହାପରେ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଛେନା, ଗୋଲମରିଚ ଓ ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ […]

The post ରଜ ସ୍ପେଶାଲ: ଘରେ କରନ୍ତୁ ସୁଆଦିଆ ମୁଆଁ ପିଠା appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଚାଉଳ, ବିରି, ନଡ଼ିଆ, ଛେନା, ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜରାତି ଓ ଲୁଣ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳ ଓ ବିରିକୁ ବତୁରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ l ଏହାକୁ ବାଟି ଭଲ ଭାବେ ଫେଣି ୭-୮ ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।

ପୂର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଚୁଲା ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇ ବସାଇ ପ୍ରଥମେ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ ଦିଅନ୍ତୁ।  ଏହାପରେ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା, ଛେନା, ଗୋଲମରିଚ ଓ ଗୁଜରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ପୂର।

ଏହା ପରେ ଗ୍ୟାସରେ ଏକ ଇଡିଲି ହାଣ୍ଡି ବସାଇ ସେଥିରେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଉଳ ବିରି ବଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ସେଥିରେ ଲୁଣ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପତଳା କଟନ କପଡା ଦେଇ ତା ଉପରେ କିଛି ଆଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା’ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ପୂର ଦେଇ ପୁଣି ତା ଉପରେ ଆଣ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ପାଣି ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଏକ କେକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖି ତା’ ଉପରେ ଆଣ ଭର୍ତ୍ତି ପାତ୍ରକୁ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଇଡିଲି ହାଣ୍ଡିର ଉପର ଭାଗକୁ ଘୋଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ୧୫ ମିନିଟ୍‌ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ l

ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରି ପିଠାକୁ ବାହାର କରି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର କାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରଷନ୍ତୁ ମୁଆଁ ପିଠା।

The post ରଜ ସ୍ପେଶାଲ: ଘରେ କରନ୍ତୁ ସୁଆଦିଆ ମୁଆଁ ପିଠା appeared first on Odisha Reporter.

]]>
Raja Festival, right bottom 2021-06-14 11:46:35 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/06/14113555/Untitled-1-8.jpg
ରଜ ସ୍ପେଶାଲ: ଘରେ କରନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କାକରା https://odishareporter.in/life-style/food/recipe-of-mango-kakara-650621 Sun, 13 Jun 2021 08:51:28 +0000 https://odishareporter.in/?p=650621

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଆମ୍ବ, ସୁଜି, ପାନମଧୁରୀ, ଲୁଣ, ଗୁଡ, ଗୁଆ ଘିଅ, ନଡ଼ିଆ ଓ ରିଫାଇନ ତେଲ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ : ପ୍ରଥମେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବର ରସ ବାହାର କରି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ଫୁଟିଲେ ସେଥିରେ ପାନମଧୁରୀ, ଲୁଣ, ଗୁଡ଼, ଗୁଆ ଘିଅ ଓ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକାନ୍ତୁ। ଏହା ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟି ଗଲେ ଗ୍ୟାସକୁ ସିମ୍‌ କରି ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ପ୍ୟୁରୀ […]

The post ରଜ ସ୍ପେଶାଲ: ଘରେ କରନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କାକରା appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଆମ୍ବ, ସୁଜି, ପାନମଧୁରୀ, ଲୁଣ, ଗୁଡ, ଗୁଆ ଘିଅ, ନଡ଼ିଆ ଓ ରିଫାଇନ ତେଲ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ : ପ୍ରଥମେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବର ରସ ବାହାର କରି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାଣି ଫୁଟିଲେ ସେଥିରେ ପାନମଧୁରୀ, ଲୁଣ, ଗୁଡ଼, ଗୁଆ ଘିଅ ଓ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକାନ୍ତୁ। ଏହା ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟି ଗଲେ ଗ୍ୟାସକୁ ସିମ୍‌ କରି ସେଥିରେ ଆମ୍ବ ପ୍ୟୁରୀ ପକାନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପରେ ଗ୍ୟାସକୁ ସିମ୍‌ କରି ସେଥିରେ ସୁଜି ପକାଇ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଜନ୍ତଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ କାକରା ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କଡ଼େଇ ତେଲ ଗରମ କରି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାକରାକୁ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ଅତିଥିଙ୍କୁ ପରସନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କାକରା।

ଏଠାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ୧ କପ୍‌ ଆମ୍ବ ରସ ନେଲେ ସେହି ମାପର ସୁଜି ଓ ଅଧା କପ ଗୁଡ କିମ୍ବା ଚିନି ନିଅନ୍ତୁ l ଏହାକୁ ଜନ୍ତିବା ପାଇଁ ୧ କପ୍‌ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ l

The post ରଜ ସ୍ପେଶାଲ: ଘରେ କରନ୍ତୁ ଆମ୍ବ କାକରା appeared first on Odisha Reporter.

]]>
Raja Festival, right bottom 2021-06-14 10:49:38 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/06/13141929/kakara.jpg
ରଜ ସ୍ପେଶାଲ୍‌, ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସୁଆଦିଆ କ୍ଷୀର ନଡ଼ିଆ ପୋଡ଼ ପିଠା https://odishareporter.in/life-style/recipe-of-milk-n-cocunut-poda-pitha-650353 Sat, 12 Jun 2021 06:02:33 +0000 https://odishareporter.in/?p=650353

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କ୍ଷୀର, ନଡ଼ିଆ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କାଜୁ, କିସ୍‌ମିସ୍‌, ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ, ଗୁଜରାତି, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଚିନି ଓ ଗୁଆ ଘିଅ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବରୁ ବତୁରାଇଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସହିତ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କାଜୁ, କିସମିସକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏକ ପ୍ୟାନରେ କ୍ଷୀର ଗରମ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ଫୁଟିବା ପରେ ସେଥିରେ ଚିନି ମିଶାନ୍ତୁ। ଚିନି ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ […]

The post ରଜ ସ୍ପେଶାଲ୍‌, ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସୁଆଦିଆ କ୍ଷୀର ନଡ଼ିଆ ପୋଡ଼ ପିଠା appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: କ୍ଷୀର, ନଡ଼ିଆ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କାଜୁ, କିସ୍‌ମିସ୍‌, ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ, ଗୁଜରାତି, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଚିନି ଓ ଗୁଆ ଘିଅ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବରୁ ବତୁରାଇଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ସହିତ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡକୁ ମିଶାଇ ବାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କାଜୁ, କିସମିସକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏବେ ଏକ ପ୍ୟାନରେ କ୍ଷୀର ଗରମ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୀର ଫୁଟିବା ପରେ ସେଥିରେ ଚିନି ମିଶାନ୍ତୁ। ଚିନି ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଫ୍ଲେମକୁ ମିଡିୟମ କରି ସେଥିରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଥିବା କାଜୁ, କିସ୍‌ମିସ୍‌, ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ, ଗୁଜରାତି, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଓ ଗୁଆ ଘିଅ ପକାନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା ଚାଉଳ ଓ ନଡ଼ିଆ ବଟାକୁ ଏଥିରେ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ l ଗ୍ୟାସକୁ ସିମ୍‌ କରି ଜନ୍ତଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଯାଏ ଏହାକୁ ଘାଣ୍ଟନ୍ତୁ l ଜନ୍ତଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ l

ଏହାପରେ ଏକ ପାତ୍ର ଉପରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ରଖି ତାହା ଉପରେ ଭଲ ଭାବେ ଗୁଆ ଘିଅ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ l ଏହାଉପରେ ଜନ୍ତଣିକୁ ଢାଳି ତାହା ଉପରେ କାଜୁ, କିସମିସ ଓ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ହାତରେ ଥାପି ଦିଅନ୍ତୁ l

ଏହାପରେ ତାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋ ଓଭାନରେ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ l ଏହା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ କ୍ଷୀର ନଡ଼ିଆ ପୋଡ଼ ପିଠା l ଏବେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରଷି ଦିଅନ୍ତୁ।

The post ରଜ ସ୍ପେଶାଲ୍‌, ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସୁଆଦିଆ କ୍ଷୀର ନଡ଼ିଆ ପୋଡ଼ ପିଠା appeared first on Odisha Reporter.

]]>
Raja Festival 2021-06-14 10:49:56 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/06/12113050/Untitled-2-1.jpg
ଏଥର ରଜରେ ଘରେ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସୁଜି ପୋଡ଼ପିଠା https://odishareporter.in/life-style/suji-poda-pitha-recipe-650074 Fri, 11 Jun 2021 06:28:06 +0000 https://odishareporter.in/?p=650074

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ସୁଜି ଲୁଣ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଜରାତି ଅଦା ତେଜପତ୍ର ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ଛେନା କିସମିସ କାଜୁ ଗାଈଘିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଏକ କଡ଼େଇରେ ପାଣି ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଲୁଣ, ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜରାତି, କୋରା ଅଦା, ତେଜପତ୍ର, କଟା ନଡ଼ିଆ, କୋରା ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ, ଛେନା ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କିସମିସ, କାଜୁ, ଗୁଆଘିଅ ଵି ମିଶାନ୍ତୁ। ପାଣି ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଲେ ଗ୍ୟାସକୁ ସିମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ […]

The post ଏଥର ରଜରେ ଘରେ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସୁଜି ପୋଡ଼ପିଠା appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:

 • ସୁଜି
 • ଲୁଣ
 • ଗୋଲମରିଚ
 • ଗୁଜରାତି
 • ଅଦା
 • ତେଜପତ୍ର
 • ନଡ଼ିଆ
 • ଗୁଡ଼
 • ଛେନା
 • କିସମିସ
 • କାଜୁ
 • ଗାଈଘିଅ

ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଏକ କଡ଼େଇରେ ପାଣି ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଲୁଣ, ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜରାତି, କୋରା ଅଦା, ତେଜପତ୍ର, କଟା ନଡ଼ିଆ, କୋରା ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ, ଛେନା ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କିସମିସ, କାଜୁ, ଗୁଆଘିଅ ଵି ମିଶାନ୍ତୁ।

ପାଣି ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଲେ ଗ୍ୟାସକୁ ସିମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସୁଜି ପକାଇ ଜନ୍ତନ୍ତୁ। ସୁଜି ଜନ୍ତି ହେବା ପରେ ଗ୍ୟାସକୁ ୫ ମିନିଟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ଆଉ ଏକ କଡ଼େଇ ବସାଇ ତାହା ଉପରେ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ପୂରା କଭର କରିବା ପରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ତାହା ଉପରେ ଭଲ ଭାବେ ଗାଈ ଘିଅ ମାରି କିଛି କାଜୁ, କିସମିସ ଓ ଖଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ପକାନ୍ତୁ। ଏଥର ତାହା ଉପରେ ସୁଜି ଜନ୍ତଣିକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ହାତରେ ସାଇଜ଼ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଜି ଜନ୍ତଣି ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ନଡ଼ିଆ ଓ ଗାଈ ଘିଅ ପକାନ୍ତୁ।

ଏବେ ଜନ୍ତଣି ଉପରେ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବେ କଭର କରି କଡ଼େଇ ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ l ଏଥର ଗ୍ୟାସକୁ ସିମ କରି ପ୍ରାୟ ୪୫ ମିନିଟ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ l ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ l

ଏହାପରେ ପିଠାକୁ ଓଲଟାଇ ପୁଣି ଥରେ ସିମରେ ୧୫ ମିନିଟ ପାଇଁ ବସାନ୍ତୁ l ଏଥର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସୁଜି ପୋଡ଼ପିଠା l

ଏଠାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ସୁଜି ପିଠା ପାଇଁ ଜନ୍ତିବେ ତାହାର ଡବଲ ପାଣି ଦେବେ। ତାହାହେଲେ ପିଠା ନରମ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବ।

The post ଏଥର ରଜରେ ଘରେ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ସୁଜି ପୋଡ଼ପିଠା appeared first on Odisha Reporter.

]]>
Raja Festival 2021-06-11 16:40:13 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/06/11115723/Untitled-1-4.jpg
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଚଟପଟା ଟମାଟୋ ଚିକେନ https://odishareporter.in/life-style/tamato-chicken-recipe-649246 Tue, 08 Jun 2021 08:20:48 +0000 https://odishareporter.in/?p=649246

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ : ଚିକେନ, ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ପିଆଜ କଟା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଗରମ ମସଲା,  ଶୁଖା ଲଙ୍କା, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜରାତି, ତେଜପତ୍ର, ଆଳୁ, ରିଫାଇନ ତେଲ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଚିକେନକୁ ଭଲଭାବେ ଧୋଇଦେଇ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଓ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ମ୍ୟାରିନେଟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ କଡେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି […]

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଚଟପଟା ଟମାଟୋ ଚିକେନ appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ : ଚିକେନ, ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ପିଆଜ କଟା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଗରମ ମସଲା,  ଶୁଖା ଲଙ୍କା, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜରାତି, ତେଜପତ୍ର, ଆଳୁ, ରିଫାଇନ ତେଲ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ଚିକେନକୁ ଭଲଭାବେ ଧୋଇଦେଇ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଓ ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ମ୍ୟାରିନେଟ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହାପରେ କଡେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି କଡେଇରେ ଆଉ ତେଲ ଗରମ କରି ଗୋଟା ମସଲା ପକାନ୍ତୁ।  ଏବେ ସେଥିରେ କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ଗୋଲଡେନ ଫ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ପରେ ସେଥିରେ ଅଦା, ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ କଷନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ କଷି ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ, ଧନିଆ ପାଉଡର ଓ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ କଷନ୍ତୁ।

ମସଲା ଭଲ  ଭାବେ କଷି ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ମ୍ୟାରିନେଟ ହୋଇଥିବା ଚିକେନକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିକେନକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ଆଞ୍ଚ ଧିମା କରି ଘୋଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଥିରେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଥିବା ଆଳୁ ପକାଇ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଗ୍ୟାସ ସିମ କରି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ।

କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହାକୁ ଗୋଳାଇ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ପରଷନ୍ତୁ ଗରମାଗରମ ଟମାଟୋ ଚିକେନ।

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଚଟପଟା ଟମାଟୋ ଚିକେନ appeared first on Odisha Reporter.

]]>
right bottom 2021-06-08 13:50:48 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/06/08134947/78-1.jpg
ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବାଇଗଣ ରସା https://odishareporter.in/life-style/brinjal-rasa-recipe-648972 Mon, 07 Jun 2021 05:51:24 +0000 https://odishareporter.in/?p=648972

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ : ବାଇଗଣ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଦହି, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଟମାଟୋ, ତେଜପତ୍ର, ଗୁଜରାତି, ଡାଲଚିନି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ, ରିଫାଇନ ତେଲ। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ବାଇଗଣକୁ ବଡ ବଡ଼ ପିସ୍‌ରେ କାଟି ସେଥିରେ ଲୁଣ ଓ ହଳଦୀ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପ୍ୟାନରେ ତେଲ ଗରମ କରି ବାଇଗଣ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ ବାଇଗଣ ପିସ୍‌ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲଡେନ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। […]

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବାଇଗଣ ରସା appeared first on Odisha Reporter.

]]>

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ : ବାଇଗଣ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଦହି, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଟମାଟୋ, ତେଜପତ୍ର, ଗୁଜରାତି, ଡାଲଚିନି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ, ରିଫାଇନ ତେଲ।

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ: ପ୍ରଥମେ ବାଇଗଣକୁ ବଡ ବଡ଼ ପିସ୍‌ରେ କାଟି ସେଥିରେ ଲୁଣ ଓ ହଳଦୀ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ପ୍ୟାନରେ ତେଲ ଗରମ କରି ବାଇଗଣ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ ବାଇଗଣ ପିସ୍‌ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଲଡେନ ଫ୍ରାଏ କରିବେ।

ଏହାପରେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ତେଜପତ୍ର, ଗୁଜରାତି, ଡାଲଚିନି ପକାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଫୁଟଣ ପକାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ପିଆଜ, ଅଦା ଓ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମସଲାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଓ ଧନିଆ ପାଉଡର ପକାଇ କିଛି ସମୟ କଷାନ୍ତୁ  ଏବଂ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ କଟା ପକାଇ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଏହା କଷି ହେବା ପରେ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ।  ମସଲା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ଦହି ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ଫେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଝୋଳ ପାଇଁ ପାଣି ଦେଇ ଗ୍ୟାସ ଅନ କରନ୍ତୁ। ପାଣି ଫୁଟିଲେ ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲା ପକାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେଥିରେ ବାଇଗଣ ଫ୍ରାଏକୁ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରି କଡ଼େଇ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ବାଇଗଣ ରସା। ଏହାକୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ କିମ୍ବା ରୋଟି ସହ ପରଷନ୍ତୁ।

The post ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବାଇଗଣ ରସା appeared first on Odisha Reporter.

]]>
right bottom 2021-06-07 11:21:24 https://cdn.odishareporter.in/wp-content/uploads/2021/06/07111901/brinjal.jpg