ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଛୁଆ ପାଇଲା ନୂଆ ପରିବାର

ବ୍ରମହାପୁରର ସୁନପୁରରୁ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଛୁଆ ହାତୀ ପଦ୍ମାକୁ ମିଳିବ ନୂଆପରିବାର। ତାକୁ କପିଳାସର ଅନ୍ୟ ହାତୀଙ୍କ ମେଳକୁ ଛଡାଯିବ । ବର୍ତମାନ ତାକୁ କପିଳାସ ହାତୀ ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି।