ମୁଁ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଚାହୁଁଛି : ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ

ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆସିଛି ନୂଆ ମୋଡ। ନିଦ ବଟିକା ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ତାଙ୍କ  ସ୍ତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ।