ଚୀନରେ କରୋନାର ଦୁଖ ବଖାଣିଲେ ଓଡିଆ ଦମ୍ପତି

 

ଚୀନରୁ ଜୟପୁର ଫେରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଦମ୍ପତି, ବଖାଣିଛନ୍ତି କରୋନା କାଳର କରୁଣ କାହାଣୀ.ଜାଣନ୍ତୁ କରୋନା ପରେ ଚୀନର ହାଲ୍ .