ଆସୁଛି ଏକାସାଙ୍ଗରେ ୫ଟି ବାତ୍ୟା

ମାଡି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଡିଆସୁଛି ପାଞ୍ଚଟି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ। ତେବେ ଆଶ୍ଵସ୍ତି ର ବିଷୟ ଯେ ଏ ଝଡ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ନୁହେ ବରଂ ଆଟଲାନ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ଆସୁଛି।