ସ୍ପ୍ରେ କରି ଉଠାଇ ନେଲେ ପରେ କାମ ସାରି ଫୋପାଡି ଦେଲେ

ରାଜଧାନୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅପରାଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି. ଏଥର ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ କଲେଜ ଛାତ୍ର.