ଯୌତୁକ ନିଆଁରେ ଜଳିଲା ବଧୂ! ଅଖା ଭିତରେ ଥିଲା ମୃତଦେହ
ଆସିଲା ଗଗନଯାନରେ ମହାକାଶ ଯିବାକୁ ଥିବା ‘ମହିଳା’ଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଝଲକ୍‌, ନାଁ ରହିଛି ‘ବ୍ୟୋମିତ୍ରା’