ଇସିଙ୍କ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ: ପ୍ରଚାର ସମୟ ହ୍ରାସ କଲେ, ରାଜନେତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଲେ
୧୫ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା! ବିଜୁଳି ବି ମାରିବ