ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ମାଓବାଦୀ

ରାୟଗଡା: ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ମାଓବାଦୀ । ସୁକମା-ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଇଲାକାରେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀମାନେ ଏକାଠି ହେ।ଇ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁ ମାଓନେତ୍ରୀ ସାମିଲି ହେ।ଇ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଜନ ଚେତନା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ସହ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରେ।ପ କରାଯାଇଥିଲା ।