ହଲିଉଡରେ ପାଦ ଥାପିବେ ଧନୁଷ

ମୁମ୍ବାଇ: ପ୍ରିୟଙ୍କା ଚୋପ୍ରା ଓ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ପରେ ହଲିଉଡରେ ପାଦ ଥାପିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁଷ। ପୁଣି ହଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁରେ ସେ ‘ପଲ୍ପ ଫିକ୍ସନ’ ଷ୍ଟାରର ଉମର ଥରମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଦାଦ୍ଦାରିଓ (ଟ୍ରୁ ଡିଟେକଟିଭ ଜରିଆରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା) ଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ ମାରଜେନ୍ ସତ୍ରାପି।