ମିସ୍‌ ଏସିଆ ୨୦୧୬ରେ ଭାରତର ଅଙ୍କିତା ଖାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରନର୍ସ ଅପ୍‌

miss-asiaକୋଚି: କେରଳର କୋଚିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ‘ମିସ୍‌ ଏସିଆ ୨୦୧୬’  ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ  ଫିଲିପାଇନ୍ସର ଟ୍ରିକ୍ସିଆ ମେରୀ ମାରନ୍‌ ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ରନର୍ସ ଅପ୍‌ ହୋଇଛନ୍ତି ବେଲୁରୁସର ୟାହୁନିଆ ଭାସିଲିୟେଭ। ଭାରତର ଅଙ୍କିତା ଖାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ରନର୍ସ ଅପ୍‌ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଚିର ସିଆଲ କନ୍‌ଭେନସନ୍‌ ହଲରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ  ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ୧୩ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା।