ସିନ୍ଧୁ ଜିତିଲେ ସୟଦ ମୋଦି ଗ୍ରାଁ ପି ଗୋଲ୍ଡ ଟାଇଟଲ୍

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୟଦ ମୋଦି ଗ୍ରାଁ ପି ଗୋଲ୍ଡ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପି.ଭି ସିନ୍ଧୁ। ମହିଳା ଏକକ ବର୍ଗ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଆଜି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଗ୍ରେଗୋରିଆ ମରିସ୍କାଙ୍କୁ ହରାଇ ସେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂରା ଏକ ପାଖିଆ ଥିଲା। ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦବ ବିଜେତା ସିନ୍ଧୁ ୨୧-୧୩, ୨୧-୧୪ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଥିଲେ।