ମାଛ ମାଂସ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍‌ ଦିଏ ଏହି ଖାଦ୍ୟ

ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଆମିଷ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପାଏ ରହେ ବୋଲି ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଜାଣନ୍ତି। ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି। ଅଣ୍ଡାରେ ୧୧ରୁ ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ମାଂସରେ ୨୦ରୁ ୨୨ ଗ୍ରାମ୍‌ ପ୍ରୋଟିନ୍‌ ରହିଛି। ହେଲେ ଶାକାହାରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଗଜା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଆମିଷ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ  ଗଜାଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର  ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି। ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଗଜା ଚଣାରେ ୧୫ ଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଛି।

ଜିମ୍ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଳୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ମାଂସ କିମ୍ୱା ମାଛ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଗଜା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପାରିବେ। ଯାହା ଶରୀରକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍‌ ଦେବା ସହ ମାଂସପେଶୀକୁ ଶକ୍ତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରାୟ ୨୦ ଗ୍ରାମ ଗଜା ଚଣାରେ ୪୦୦ କ୍ୟାଲେରୀ ରହିଛି। ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ୟାଲେରୀ ମିଳିନଥାଏ।