ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ହସ୍‌ପିଟାଲର ପୂରା ତାଲିକା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଡିଏମ୍‌ଇଟିକୁ ପୂରା ତାଲିକା ମାଗିଛୁ:ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜି