ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ

ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ସାହାସିକତାର ସହ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ମଣିଷର ନାଁ ବୋଧେ ମହିଳା । ଇଏ ସେମିତି ଜଣେ ମହିଳା । ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଝଡ ଆସିଛି, ହେଲେ ସେଇ ଝଡରେ ସେ ନଇଁ ନଯାଇ, ମୁକାବିଲା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ।