ହକ୍ ମାଗୁଛି ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ

ହକ୍ ମାଗୁଛି ଡ୍ରାଇଭର। ସମ୍ମାନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ହେଲେ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ବି ବାକି ରହିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଆସି ପ୍ରତିଦାବ କରୁଛନ୍ତି।