ହେ ମଣିଷ ମୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଅ

ଛୁଆ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଏ ମା’। ମଣିଷ ହେଉ କି ପଶୁ ଛୁଆକୁ ବିପଦ ମୁହଁରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ କିଛି ବି କରିପାରେ ମା’। ଜଣେ ମା’ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ତା’ ଛୁଆ। ନିଜ ଛୁଆକୁ କୋଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯମ ସହ ବି ଲଢ଼ିପାରେ।