ସରକାରୀ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ବୃଦ୍ଧା

ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘର ଦୁଆରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା । ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ,କେବେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ, ଆଉ ଆବାସ ଯେ।ଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯେ।ଗାଇଦେବ । ଏ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡତଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ରାମନଗର ଗାଁର କୁନି ବରାଳ , ବୟସ ୭୨ବର୍ଷ । ୧୮ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ନିଖେ।ଜ ହେ।ଇଯାଇଛନ୍ତି । ଏବେ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କୁନି