ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଦଳ!

ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ମାୟା ଜାଲରେ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ମଳ ଶାସନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବୋଲୁଥିବା ନବୀନ ଶାସନରେ ଏଭଳି କାହିଁକି? ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥରର କିଞ୍ଚିତ କଥାରେ ‘ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଦଳ’।