ସୁରଙ୍କୁ ସାଂଘାତିକ ଅପମାନ

କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ନମିଳିବା ପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଯାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ।