ଭୁବନେଶ୍ୱର ୪ ନମ୍ବର ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମାଛରୁ ମିଳିଲା ଫର୍ମାଲିନ, ଲ୍ୟାବ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ବିଷାକ୍ତ ଫର୍ମାଲିନ ମିଳିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ, ସଂଗୃହୀତ ପାମ୍ପ୍ଲେଟ୍‌ ମାଛ ନମୁନାରୁ ମିଳିଲା ବିଷାକ୍ତ ଫର୍ମାଲିନ; ସୂଚନା ଦେଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସଂପଦ ବିଭାଗ ସଚିବ ବିଶାଲ ଗଗନ