ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା: କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ପରିବାରକୁ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ,ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୨୫ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣରେ ୩% ସୁଧ ଦେବେ ସରକାର, ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ କିଣିବା ପାଇଁ ୪ ଲକ୍ଷ ଋଣରେ ୩% ସୁଧ ଦେବେ ସରକାର