ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ଦାମୋଦର ରାଉତ: କହିଲେ- ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ କହି ରାଜ୍ୟକୁ ଭାଗ ଭାଗ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସହି ହେବନି,ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନଥାଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆଚରଣ/ଉଚ୍ଚାରଣ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ମତ ହେବା ଉଚିତ