ଚଳିତବର୍ଷ ୫୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍‌ ଟନ୍‌ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯଦି କମିଲା ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ: ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର