ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ ଗେମ୍ ପ୍ରଭାବରେ ସଂପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ,ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା