ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ପେସାଦାର, ଫେରାର ଓ ଏକାଧିକ ମାମଲା ଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲାଗି ସବୁ ଥାନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି : ଡିଜିପି ଆର.ପି ଶର୍ମା