ଓଭରବ୍ରିଜ୍‌ କାମ ନେଇ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ମୋର ସଭ୍ୟ ପଦ ରଦ୍ଦ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉ: ଅରୁଣ ସାହୁ