ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚପଲ ଫିଙ୍ଗିଥିବା କାର୍ତ୍ତିକ ମେହେର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ କଥା ବଦଳାଇଲେ ପଦ୍ମପୁର ଥାନା IIC ଯଶୋବନ୍ତ ପ୍ରଧାନୀ: କହିଥିଲେ-ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନବୁଝି ଶୁଣା କଥାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମେଣ୍ଟାଲ ବୋଲି କହିଦେଇଥିଲି, ଆମ ପାଖରେ ତାର କିଛି ବ୍ୟାକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ