ଫିଲ୍ମର କାଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରୀକୁ ନେଇ କରେ: ଅଜୟ ଦେବଗନ୍

ମୁମ୍ବାଇ: ଦିପାବଳୀରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଜୟ ଦେବଗନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ଶିବାୟ’। ଫିଲ୍ମରେ ଦେଶ ବାହାରର କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଫିଲ୍ମରେ ବିଦେଶ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଅଜୟ କହିଛନ୍ତି ‘ ସେ ଫିଲ୍ମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ନେଇ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ ’ ।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସଂପର୍କ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ସବୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଚାଲେ। ଯେତବେଳେ ଦେଶର ଭାବନାକୁ କ୍ଷତି ପହଁଞ୍ଚେ ସବୁ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଏ। ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମିକତା ଦିଆଯାଏ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପରେ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ