ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ ଭାରତରତ୍ନ?

ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲେ କ୍ରୀଡ଼ା କଣ? ପରିଚୟ ଖୋଜୁଥିବା ଭାରତକୁ ଦେଇଥିଲେ ପରିଚୟ? ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅବଦାନ। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ମିଳିପାରିନି ଭାରତରତ୍ନ ସମ୍ମାନ?