ଅନୁଗୋଳ: ଅବ୍ୟବହୃତ ଖଣିରେ ନାଲ୍‌କୋର ପାଉଁଶ ପକାଇବା ଯୋଜାନକୁ ପ୍ରତିବାଦରେ ଭରତପୁର କୋଇଲା ଖଣି ଆଗରେ ଜାମ୍ବୁବାହାଳି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଧାରଣା